Τέλος Οκτωβρίου το τζάμπολ στους παμπαίδες

Το Σαββατοκύριακο 28-29 Οκτωβρίου έχει οριστεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος παμπαίδων το οποίο θα πραγματοποιηθεί χωρίς αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής του.

Η προκήρυξη έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα παμπαίδων περιόδου 2017-2018 δικαιούνται συμμετοχής τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν ανάλογα τμήματα.

Κάθε σωματείο μπορεί να πάρει μέρος με δύο ομάδες αλλά οι αθλητές της μιας ομάδας δεν θα μπορούν να αγωνίζονται στην άλλη ομάδα.

Η Τ.Ε. επισημαίνει ότι τα σωματεία οφείλουν να καλλιεργούν τα τμήματα υποδομών (μίνι και σούπερ μίνι).

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 28-29/10/2017 ημέρα Σάββατο ή Κυριακή. Η  κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Τ.Ε. ΕΟΚ Δωδεκανήσου (κλειστό γυμναστήριο Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων των σωματείων.

Τελευταία ημέρα παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 12:00.

Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο γήπεδα που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί δεύτερο γήπεδο η Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προβλήματος του ενός γηπέδου, να ορίσει αγώνα του σωματείου σε άλλο γήπεδο με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

Επίσης, δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.

Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:

Α) Α’ φάση- Κανονική περίοδος: Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους, ένα νοτίου συγκροτήματος (Α) και ένα βορείου συγκροτήματος (Β). Σε κάθε όμιλο οι ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους σε δύο γύρους και στο τέλος θα καταρτισθεί βαθμολογία του κάθε ομίλου.

Β) Β’ φάση- Final Four: Η β’ φάση θα είναι Final Four και θα διεξαχθεί σε κλειστό γυμναστήριο που θα ορίσει η Τ.Ε. και θα λάβουν μέρος η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας του Νοτίου συγκροτήματος και οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση του ομίλου του βορείου συγκροτήματος.

Τα ζεύγη των ημιτελικών θα είναι Α1-Β2 και Β1-Α2. Οι δύο πρώτες ομάδες των ομίλων Α και Β σε περίπτωση που ανήκουν στο ίδιο σωματείο τη θέση της δεύτερης θα την πάρει η αμέσως επόμενη ομάδα της βαθμολογίας.

Πρωταθλήτρια ομάδα Δωδεκανήσου θα ανακηρυχθεί η νικήτρια του τελικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της  ΕΟΚ (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα- συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους των δύο παικτών/ άρθρο 21 κανονισμών παιδιάς- και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). Για δε την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας:

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο, τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες- ήττες- μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.

β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο, τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.

ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2003 και νεότεροι και πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της ΕΟΚ.

Δε θα γίνεται δεκτή σε αγώνες συμμετοχή αθλητή χωρίς δελτίο της ΕΟΚ. Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα 12 αθλητές.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα γίνονται στα γήπεδα που οι ομάδες θα δηλώσουν κι εφόσον τα γήπεδα αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ Δωδεκανήσου.

Για τα σωματεία που δεν έχουν δική τους αγωνιστική έδρα, χρειάζεται και συγκατάθεση της αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο.

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Καμία αναβολή αγώνα δε δικαιολογείται, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στη μικτή Δωδεκανήσου και σε εθνική ομάδα).

Δε θ’ αναβάλλονται αγώνες λόγω εκδρομών, υποχρεώσεων φοιτητών, τραυματισμών αθλητών, σχολικών υποχρεώσεων (πλην πανελληνίων αγώνων), οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα, θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδεκανήσου, είτε ενδιάμεσα είτε μετά τη λήξη του εκάστοτε γύρου.

Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών, τότε ο αγώνας θα διεξάγεται σε ένα από τα κλειστά γυμναστήρια, με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξής του, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

Ανάλογα ισχύουν και στο ανοιχτό γήπεδο της Κω.

Αγώνες που θ’ αναβληθούν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, χωρίς να υπάρχει μετακίνηση ομάδας σε διαφορετικό νησί, θα  διεξάγεται την Τετάρτη που ακολουθεί σε κλειστό γυμναστήριο (Ρόδου ή Κω).

Σε περίπτωση μετακίνησης σε άλλο νησί και αναβολής του αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών, θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της Τ.Ε. Δωδεκανήσου, είτε ενδιάμεσα είτε μετά τη λήξη του εκάστοτε γύρου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κανονισμό διαιτησίας όργανα.

β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την επιτροπή πρωταθλήματος της Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή, κατά μεν της επιτροπής εκδικάσεως ενστάσεων, ενώπιον της επιτροπής εφέσεων διαιτητών (ΕΕΔ), κατά δε της επιτροπής πρωταθλήματος, ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. 

δ) Οι ενστάσεις θα συζητούνται μόνο εφόσον υποστηρίζονται και συνοδεύονται με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

Το παράβολο των ενστάσεων ενώπιον της  Τ.Ε. ορίζεται σε 50 ευρώ, για δε τις προσφυγές στην ΕΕΔ και ΑΣΕΑΔ ανάλογα.

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν τη συνέχιση του πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος στα διάφορα πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 27 των κανονισμών της ΕΟΚ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει ν’ αγωνιστεί, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει ν’ αγωνιστεί σε δύο αγώνες, τότε αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος, μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε., σύμφωνα και με το άρθρο 7.

Στις περιπτώσεις αυτές, το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας, γραμματείας, γυμνασιάρχου, μετακινήσεων και ημεραργιών, καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α)Τα έξοδα μετακίνησης διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα ίδια τα σωματεία.

β) Τα έξοδα διαιτησίας και κριτών που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ και για κάθε κριτή 8 ευρώ καθώς και έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών- κριτών που ανέρχονται στο ποσό των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο καλύπτονται από τα σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ, που θα παρουσιάζεται στη γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι διαιτητές δε θα ξεκινούν τον αγώνα και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και το γηπεδούχο σωματείο θα μηδενίζεται.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΑ

α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τους κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα τα παρακάτω:

1) Ένα χρονόμετρο.

2) Ένα χρονόμετρο 24’’.

3) Ταμπέλες με αριθμούς από 1-5 και δύο σημαίες κόκκινες με βάσεις.

4) Μπλοκ φύλλου αγώνος και βέλος κατοχής μπάλας.

γ) Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες SPALDING.