Πιστοποίηση εργασιών  της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Συνήλθε στις 7 του Σεπτέμβρη η επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη για τη λειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και πιστοποίησε τις εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο, ενώ ενέκρινε και τις δαπάνες που εκτελέστηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα έγιναν:
- Καθαρισμοί πρανών των ασφάλτινων και μη οδοστρωμάτων
- Καθαρισμοί νησίδων κεντρικού, εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
- Καθαρισμοί ρείθρων και ερεισμάτων
- Πληρώσεις δεξαμενών

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε καθαρισμός νησίδας κεντρικού οδικού δικτύου στην περιοχή αεροδρόμιο έως Τσαΐρι, καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου στις περιοχές Κατταβιά και Πυλώνα, Ψίνθο και Πεταλούδες, στην επαρχιακή οδό Κω, στο Τιγκάκι, καθαρισμοί πρανών των ασφάλτινων οδοστρωμάτων στον Καλαμώνα, και πότισμα φυτών στη νησίδα της Ρόδου-Λίνδου, στον κόμβο Αρχαγγέλου και στο Χαράκι.

Επίσης καθαρίστηκε το επαρχιακό οδικό δίκτυο στις περιοχές Ζηπάρι και Ασφενδιού στην Κω, στα Μαριτσά και στη Ψίνθο, στο Παραδείσι και στα Καλαβάρδα, ενώ έγινε πλήρωση των δεξαμενών νερού στη Φιλέρημο, στα Πλατάνια, στο Θάρρι, στη Γλυφάδα, στην Προφύλια, στα Λάερμα, στην Κρητηνία, στη Μεσαναγρό, στα Σιάννα, στο Μονόλιθο και στο Βάτι.