Έτοιμη η προκήρυξη των Υποδομών

Στη διάθεση των σωματείων είναι η προκήρυξη της ΕΠΣΔ για τις υποδομές της νέας περιόδου 2017-18, που αφορά Προπαίδες, Τζούνιορ και Προτζούνιορ. Βάσει αυτής, τα τουρνουά αφορούν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες τα έτη 2006-2007 και νεώτερους, 2008-2009 και νεώτερους, 2010-2011 και νεώτερους.

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι.
2.-Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομάδες ανά κατηγορία με την προϋπόθεση ότι θα είναι εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ
1.-Οι ποδοσφαιριστές γεννημένοι τις ηλικίες 2006-2007, θ’ αγωνίζονται με επίσημο δελτίο αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΠΟ ή με προσωρινό που εκδίδει η ΕΠΣΔ, ενώ για ηλικίες 2008-2009 και 2010-2011 πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία θεωρημένη (ταυτοπροσωπία).

2.-Κάθε σωματείο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τις Ιατρικές εξετάσεις των αθλητών του. Αφού όλοι οι αθλητές εξετασθούν, η κατάσταση Υγείας θα θεωρείται από τον Ιατρό και θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στα δε Σωματεία θα δίνεται επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα και να είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων. Στις καταστάσεις υγείας να αναγράφεται η Επωνυμία του Σωματείου, η ποδοσφαιρική περίοδος, η κατηγορία (ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, junior, pro junior) το έτος γέννησης του αθλητή και ο αριθμός δελτίου αθλητικής Ιδιότητας.

Απαγορεύεται αθλητές που είναι δηλωμένοι στις καταστάσεις υγείας μιας ομάδας να δηλωθούν και σε καταστάσεις άλλης ομάδας ακόμα και εάν οι δύο ομάδες προέρχονται από το ίδιο Σωματείο. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση υγείας σε κάθε είδους τουρνουά που συμμετέχει η ομάδα. Η κατάσταση υγεία ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα θεώρησης της και για μια μόνο ποδοσφαιρική περίοδο.

Άρθρο 3ο: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017. Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται: -Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου από πλευράς διοίκησης του σωματείου που θα ασχολείται με το ή τα τμήματα και το τηλέφωνο του. -Το ονοματεπώνυμο του Διπλωματούχου Προπονητή που θα ασχολείται με αυτά τα τμήματα και το τηλέφωνο του.
 

Άρθρο 4ο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν έναν Διπλωματούχο Προπονητή (τουλάχιστον πιστοποίηση UEFA C’) ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της λειτουργίας των τμημάτων αυτών. Εν ενεργεία ποδοσφαιριστές (διπλωματούχοι) μπορούν να δηλωθούν ως Προπονητές μόνο στα Σωματεία που αγωνίζονται και ως ποδοσφαιριστές, βάση κανονισμού Προπονητών ΕΠΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση οι παραπάνω προπονητές να προσκομίσουν βεβαίωση του Συνδέσμου Προπονητών ότι είναι εγγεγραμμένοι.

Άρθρο 7ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ
1.-Ολοι οι αγώνες θα διαιτητεύονται από διαιτητές μέλη της Ε.Π.Σ.Δ ή αν αλλιώς αποφασίσει η Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που αναιτιολόγητα δεν διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας την ευθύνη έχουν και τα δύο σωματεία ή αυτό που με την δική του υπαιτιότητα δεν διεξήχθη ο αγώνας και σε αυτήν την περίπτωση τιμωρείται όπως ορίζει ο ΚΑΠ.

2.-Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται Φ.Α. και θα τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 15 του ΚΑΠ και το οποίο θα προσκομίζεται στην ΕΠΣΔ.

3.-Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο ΦΑ δεκαοκτώ (18) αθλητές. Αντικατάσταση επιτρέπεται καθ όλη την διάρκεια του αγώνα μέχρι όλων των ποδοσφαιριστών.

4.-Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο το ελάχιστο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

5.-Το ΦΑ υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων αφού ελέγξουν τα αναγραφόμενα του διαιτητή.

6.-Κάθε σωματείο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να προσκομίσει στον διαιτητή και να είναι στην διάθεση του αντίπαλου σωματείου: α.-Κατάσταση υγείας θεωρημένη. β.-Δελτία αθλητικής Ιδιότητας ή προσωρινά για τις ηλικίες 2006-2007, ενώ για ηλικίες 2008-2009 και 2010-2011 πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία (ταυτοπροσωπία). γ.-Να δηλωθεί και να παραλάβει την ταυτότητα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ο προπονητής της ομάδας δ.-Να δηλωθεί και να παραλάβει την ταυτότητα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ο παράγοντας της ομάδας. ε.- Ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούνται στα επίσημα πρωταθλήματα της ένωσης δεν μπορούν να συμμετάσχουν και στα Τουρνουά της Επιτροπής Καλλιέργειας την ίδια μέρα.

Άρθρο 8 ο: FAIR –PLAY Η ευθύνη των σωματείων στην συγκρότηση και λειτουργία αυτών των τμημάτων είναι τεράστια. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας, πως οι νεαροί αθλητές μας σε αυτές τις ηλικίες διαμορφώνουν χαρακτήρα, δημιουργούν πρότυπα που επηρεάζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους αγωνιστικά αλλά πολλές φορές και στις κοινωνικές τους σχέσεις.

Η μεταχείριση αυτών των παιδιών από τους παράγοντες και κυρίως από τους προπονητές πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κρατήσουμε στον αθλητισμό, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τα προσόντα τους και κυρίως να γίνουν καλοί άνθρωποι. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι.

Ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες να μάθουν να σέβονται τους συμπαίκτες τους και κυρίως τους αντιπάλους, να μάθουν να πειθαρχούν στις εντολές των παραγόντων, προπονητών και διαιτητών, να τους εμφυσήσουμε το φίλαθλο πνεύμα και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι το κυρίαρχο. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πέρα από αθλητές, μας ενδιαφέρουν σαν άτομα και κυρίως ότι τα αγαπάμε. Αξίζει πιστεύουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την σωστή εκμάθηση του αθλήματος σε αυτά τα παιδιά και κυρίως στη διαπαιδαγώγηση τους.

Η ΕΠΣΔ θα είναι αμείλικτη απέναντι σε αυτούς που με απαράδεκτες συμπεριφορές θα προσπαθήσουν να εκτρέψουν τα τουρνουά αυτά από την φιλοσοφία της διοργάνωσης τους. Οι αντιπρόσωποι, υπεύθυνοι, των σωματείων και των σωματείων που διοργανώνουν τα τουρνουά, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στην διάρκεια των αγώνων και θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές.

Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κλπ., διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα οι ομάδες τους θα τιμωρούνται, μέχρι και αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες των τουρνουά. Κυρώσεις θα μπορούν να επιβληθούν, αν αυτό κρίνει η διοργανώτρια στον διπλωματούχο προπονητή και στις ανδρικές τους ομάδες. Σε όλες τις κατηγορίες των Τουρνουά, στο τέλος του χρόνου θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα FAIR-PLAY σε ομάδα, προπονητή, αθλητή για διοργάνωση μετά την ολοκλήρωση όλων των αγωνιστικών υποχρεώσεων από την Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης

Άρθρο 9ο: Ειδικές διατάξεις 1.-Δικαιούται ποδοσφαιριστής που ανήκει σε ένα σωματείο και το σωματείο αυτό δεν συμμετέχει σε ένα από τα πρωταθλήματα υποδομής σχετικό με την ηλικία του να δηλωθεί στην κατάσταση υγείας άλλου σωματείου και να αγωνίζεται κανονικά με την προϋπόθεση της εγγραφής άδειας του σωματείου στο οποίο ανήκει και αφού αυτή κατατεθεί πριν την χρησιμοποίηση του στην ΕΠΣΔ.
Γραμματεία της ΕΠΣΔ:  Για το προπαίδων¬ Διάρκεια αγώνα 60 λεπτά 30΄+30΄(πεντάλεπτη ανάπαυλα).

Το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων 9Χ9 -8 +1 θα είναι το μισό του γηπέδου με κανονικές διαστάσεις 50Χ60. Οι εστίες θα είναι 5μ.μήκος και 2 μέτρα ύψος με δίχτυα.

Στο ΦΑ θα αναγράφονται 18 ποδ/στές, εννέα (9) τακτικοί και (9) αναπληρωματικοί οι οποίοι και οι εννέα έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή. Μέγεθος μπάλας Νο 4.  Για τα Τζούνιορ¬ Διάρκεια αγώνα 50 λεπτά (25+25), με πεντάλεπτη ανάπαυλα. Το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων 8Χ8 – 7+1 οι αγώνες θα διεξάγονται στο γήπεδο με διαστάσεις 35Χ55 (μικρότερο, δηλαδή από το μισό ενός κανονικού γηπέδου). Οι εστίες του γηπέδου θα είναι διαστάσεων 3μ μήκος και 2 μ. ύψος. Στο Φ.Α. αναγράφονται μέχρι δέκα οκτώ ποδοσφαιριστές οχτώ (8) τακτικοί και δέκα (10) αναπληρωματικοί οι οποίοι και οι δέκα έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν ως αλλαγή.

Μέγεθος μπάλας Νο 4.  Για το Προτζούνιορ¬ Διάρκεια αγώνα 40’ (20+20), πεντάλεπτη ανάπαυλα. Οι αγώνες θα διεξάγονται στο γήπεδο με διαστάσεις 30Χ40. Το γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων 7Χ7 -6+1 Μέγεθος μπάλας Νο 4. Για ότι δεν προβλέπετε στην προκήρυξη αυτή θα αποφασίζει η Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης της ΕΠΣΔ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 24 Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ.Δ σαν διοργανώτρια των παραπάνω τουρνουά και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ.), ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων.