Πρόγραμμα εξυπηρέτησης απόρων, ανέργων και ευπαθών ομάδων, από το Δήμο Ρόδου

Ο Οργανισμός Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου, ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 τη λειτουργία του προγράμματος «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης και «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σκοπός του είναι η εξυπηρέτηση απόρων, ανέργων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Συγκεντρώνει, αποθηκεύει και διανέμει φάρμακα και άλλα είδη φροντίδας υγείας. Θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους του Δήμου Ρόδου, χορηγώντας φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την φροντίδα ασθενών.

Επίσης θα τους παραπέμπει σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Θα υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας και τέλος θα ευαισθητοποιεί τους πολίτες στην αξιοποίηση των πλεοναζόντων φαρμάκων που τυχόν διαθέτουν.

Το φαρμακευτικό υλικό θα εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρόδου, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Τα φάρμακα θα χορηγούνται βάσει διαπιστωμένων αναγκών και οδηγιών θεραπόντων ιατρών. Η δομή στεγάζεται στο δημοτικό ιατρείο του Αγίου Ιωάννη και είναι στελεχωμένη με ένα Φαρμακοποιό και μία Κοινωνική Λειτουργό.

Στόχοι της πράξης είναι:

• Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις δομές παροχής βασικών αγαθών προς τους ωφελούμενους.

• Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

• Η υποστήριξη ατόμων /οικογενειών του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό µέσα από την παροχή συσσιτίου για την κάλυψη των καθημερινών επισιτιστικών αναγκών τους και την παροχή σε φάρµακα , παραφαρµακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την φροντίδα ασθενών.

• Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόµων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Το πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00 έως τις 16.00 και οι ενδιαφερόμενοι για παράδοση και παραλαβή φαρμάκων μπορούν να προσέρχονται στο Κοινωνικό Φαρμακείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από τις 8.00 έως τις 13.30 και θα απευθύνονται στον Φαρμακοποιό κ. Καυκάκη Θωμά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2241029666.