Τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου οι παγκορασίδες

Την 28η Οκτωβρίου αναφέρει η προκήρυξη ότι θα ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα παγκορασίδων ωστόσο δύσκολα θα οριστούν αγώνες ανήμερα εθνικής εορτής.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τέσσερις ομάδες στον Όμιλο Ρόδου κι έξι στον Όμιλο Νήσων.

Η προκήρυξη έχει ως εξής:
Άρθρο 1ο: ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα παγκορασίδων περιόδου 2017-2018 δικαιούνται συμμετοχής τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν ανάλογα τμήματα.
Η Τ.Ε. ενημερώνει τα σωματεία ότι οφείλουν να καλλιεργούν τα τμήματα υποδομών.

Άρθρο 2ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα θ’ αρχίσει στις 28-29/10/2017 ημέρα Σάββατο ή Κυριακή.
Στη δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.
Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

Άρθρο 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤOΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους, ένα νοτίου κι ένα βορείου συγκροτήματος.
Οι ομάδες θ’ αγωνιστούν μεταξύ τους δύο φορές (δύο γύροι) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί. Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου σε κάθε όμιλο θα συμμετάσχουν στην τελική φάση (Final Four) που θα γίνει σε κλειστό γυμναστήριο το οποίο θα ορίσει η Τ.Ε. Τα ζεύγη των ημιτελικών ορίζονται ως εξής: Α1-Β2 και Β1-Α2. Οι νικήτριες των δύο ημιτελικών αγώνων θα αγωνισθούν στον τελικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή, οι δε ηττημένες των δύο ημιτελικών στο μικρό τελικό.

Άρθρο 4ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των κανονισμών της  ΕΟΚ (2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα- συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους των δύο παικτών/ άρθρο 21 κανονισμών παιδιάς- και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). Για δε την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο, τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες- ήττες- μηδενισμοί). Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.

β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο, τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.

ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

Άρθρο 5ο: ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2003 και νεότερες και πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της ΕΟΚ.
Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα 12 αθλήτριες.

Άρθρο 6ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα γίνονται στα γήπεδα που οι ομάδες θα δηλώσουν κι εφόσον τα γήπεδα αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ Δωδεκανήσου.

Για τα σωματεία που δεν έχουν δική τους αγωνιστική έδρα, χρειάζεται και συγκατάθεση της αρχής στην κυριότητα της οποίας ανήκει το γήπεδο.

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

Άρθρο 7ο: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Καμία αναβολή αγώνα δε δικαιολογείται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (όπως κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στη μικτή Δωδεκανήσου και σε εθνική ομάδα). Δε θ’ αναβάλλονται αγώνες λόγω εκδρομών, υποχρεώσεων φοιτητών, τραυματισμών αθλητών, σχολικών υποχρεώσεων (πλην πανελληνίων αγώνων), οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδεκανήσου είτε  ενδιάμεσα είτε μετά τη λήξη του εκάστοτε γύρου.

Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών, τότε ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται σ’ ένα από τα κλειστά γυμναστήρια, με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξής του, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδεκανήσου. Ανάλογα ισχύουν και ανοικτό γήπεδο της Κω.

Άρθρο 8ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
α) Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής κανονισμών παιδιάς, εκδικάζονται σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κανονισμό διαιτησίας όργανα.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την επιτροπή πρωταθλήματος της Τ.Ε. Δωδεκανήσου.
γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή, κατά μεν της επιτροπής εκδικάσεως ενστάσεων, ενώπιον της επιτροπής εφέσεων διαιτητών (ΕΕΔ), κατά δε της επιτροπής πρωταθλήματος, ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.
δ) Οι ενστάσεις θα συζητούνται μόνο εφόσον υποστηρίζονται και συνοδεύονται με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

Το παράβολο των ενστάσεων ενώπιον της  Τ.Ε. ορίζεται σε 50 ευρώ, για δε τις προσφυγές στην ΕΕΔ και ΑΣΕΑΔ ανάλογα.

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν τη συνέχιση του πρωταθλήματος.

Άρθρο 9ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΚ που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος στα διάφορα πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 27 των κανονισμών της ΕΟΚ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει ν’ αγωνιστεί, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει ν’ αγωνιστεί σε δύο αγώνες, τότε αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος, μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε., σύμφωνα και με το άρθρο 7.

Στις περιπτώσεις αυτές, το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας, γραμματείας, γυμνασιάρχου, μετακινήσεων και ημεραργιών, καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

Άρθρο 10ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α)Τα έξοδα μετακίνησης διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα ίδια τα σωματεία.
β) Τα έξοδα διαιτησίας και κριτών που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ και για κάθε κριτή 8 ευρώ καθώς και έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών - κριτών που ανέρχονται στο ποσό των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο καλύπτονται από τα σωματεία.

Άρθρο 11ο: ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ, που θα παρουσιάζεται στη γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση, οι διαιτητές δε θα ξεκινούν τον αγώνα και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και το γηπεδούχο σωματείο θα μηδενίζεται.

Άρθρο 12ο: ΓΕΝΙΚΑ
α) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τους κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη γραμματεία πριν την έναρξη του αγώνα τα παρακάτω:
1) Ένα χρονόμετρο.
2) Ένα χρονόμετρο 24’’.
3) Ταμπέλες με αριθμούς από 1-5 και δύο σημαίες κόκκινες με βάσεις.
4) Μπλοκ φύλλου αγώνος και βέλος κατοχής μπάλας.

γ) Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες Spalding size 6.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση των αγώνων πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη κι έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ

1η - 4η αγωνιστική

………. Κολοσσός – Διαγόρας ……….

………. Πήγασος – Ιάλυσος ……….

 

2η - 5η αγωνιστική

………. Ιάλυσος – Κολοσσός .…….

………. Διαγόρας – Πήγασος ……….

 

3η - 6η αγωνιστική

………. Κολοσσός – Πήγασος ……….

………. Ιάλυσος – Διαγόρας ……….

 

ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ

1η - 6η αγωνιστική

………. ΕΑΚΑ – Ανταγόρας ……….

………. Ακαδημία – ΑΕ Δικαίου ……….

………. Ηρακλής 2000 – Ιπποκράτης ……….

 

2η - 7η αγωνιστική

………. ΑΕ Δικαίου – ΕΑΚΑ ……….

………. Ιπποκράτης – Ακαδημία ……….

………. Ανταγόρας – Ηρακλής 2000 ……….

 

3η - 8η αγωνιστική

………. ΕΑΚΑ – Ιπποκράτης ……….

………. Ακαδημία – Ηρακλής 2000 ……….

………. Ιπποκράτης – ΕΑΚΑ ……….

 

4η - 9η αγωνιστική

………. Ηρακλής 2000 – ΕΑΚΑ ……….

………. Ακαδημία – Ανταγόρας ……….

………. Ιπποκράτης – ΑΕ Δικαίου ……….

 

5η - 10η αγωνιστική

………. ΕΑΚΑ – Ακαδημία ……….

………. Ανταγόρας – Ιπποκράτης ……….

………. ΑΕ Δικαίου – Ηρακλής 2000 ……….