Λεξιστορείν: Σπίτι μου, σπιτάκι μου

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Το σπίτι είναι μια από τις πιο συχνές λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο.

Προέρχεται από  τις λατινικές λέξεις hospes που σήμαινε τον φιλοξενούμενο και hospitium που σήμαινε την φιλοξενία και τον ξενώνα  που μένουν οι φιλοξενούμενοι.

Στην ελληνιστική κοινή δημιουργήθηκε  ο  τύπος  οσπίτιον  που εξελίχθηκε στο σημερινό σπίτι.

Εκτός από την Ελληνική, η πορεία των λατινικών λέξεων hospes και hospitium άφησε τα ίχνη της και στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες  μιας  και οδήγησε στην δημιουργία των γνωστών  λέξεων hotel =το ξενοδοχείο και  hospital= το νοσοκομείο.