Αίτημα του Χ. Κόκκινου να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, που παραμένει ανενεργό πέραν των 2 μηνών

Με υπηρεσιακό έγγραφο (α.π. Οίκ. 247/21.9.2017) που απέστειλε προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, ζητά τη σύγκληση και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, το οποίο παραμένει ανενεργό πλέον των δύο (2) μηνών και να τηρηθεί η απόφαση της τελευταίας συνεδρίασής του (21.7.2017 στη Ρόδο) να συζητηθεί το θέμα της «Ύδρευσης στο νησί της Ρόδου/ Φράγμα Γαδουρά».

Ο κ. Χ. Κόκκινος επισημαίνει ότι ο διάλογος και η δημοκρατική λήψη αποφάσεων ισχυροποιούν τις δράσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ότι τα σοβαρά θέματα που προκύπτουν πρέπει να γίνονται αντικείμενο

συζήτησης και να λαμβάνονται αποφάσεις από το κορυφαίο συλλογικό αυτοδιοικητικό όργανο των νησιών μας.