Λεξιστορείν: Το Δαμάλι και το διαμάντι

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Δύο λέξεις που τις ενώνει η κοινή προέλευση από το ρήμα δαμάζω.

Το δαμάλι είναι η νεαρή αγελάδα, άρα η εύκολη στον έλεγχο και στο δάμασμα  μιας που δεν έχει την δύναμη να αντισταθεί.

Αντίθετα  το όνομα του ορυκτού είναι αντιδάνειο καθώς  προέρχεται  από  το  α (στερητικό)+ δαμάζω.

Στην αρχαιότητα  οι σκληρές πέτρες, που ήταν αδύνατον να υποστούν κατεργασία, αποκαλούνταν αδάμαντες.

Στη συνέχεια η λέξη μετανάστευσε στα λατινικά ως  diamas και  στα ιταλικά ως diamante και επέστρεψε ως διαμάντι.