Την Παρασκευή συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής

Την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να συνεδριάσει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ρόδου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση,  σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

“1) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53 (‘Εγγραφα ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 4033/20016 στ) 4446/2016.

2) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

3) Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ  επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων- Περικλέους 12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5878/2016).

4) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Γ.  ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 5882/2016 και β) 7070/2016).

5) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της Μαρίας Σαρούκου επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 10-12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης 3065/31-5-2017).

6) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΜΝΑΣ επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 (Έγγραφο ΑΠ 4838/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

7) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. & ΣΤ. ΟΕ επί της οδού Αρίωνος 2-3 (Έγγραφο ΑΠ 4832/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

8) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. & ΣΤ. ΟΕ επί της οδού Αρίωνος 4 (Έγγραφο ΑΠ 4825/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

9) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΥ Ευθυμίας επί της οδού Αρίωνος 4 (Έγγραφα ΑΠ 4828/2017 και 5230/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

10) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Σοφοκλέους 10 και Πλάτωνος (Έγγραφο ΑΠ 4831/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

11) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΣΑΗ Νικήτα επί της οδού Αρίωνος 14-15 (Έγγραφα ΑΠ α)4827/2017 και β) 5220/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

12) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΜΑΥΡΙΚΟΥ Σ. – ΖΟΥΝΗ Μ. ΕΕ» επί της οδού Αρίωνος και Αρχελάου 1 (Έγγραφο ΑΠ 5105/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

13) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ επί της οδού Μενεκλέους  30-36 (Έγγραφο ΑΠ 5228/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

14) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της JINSJO MARIANNE επί της οδού Αριστοτέλους 57 (Έγγραφο ΑΠ 5240/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

15) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «Β. ΔΟΝΤΑΣ Σια ΟΕ» επί της οδού Απελλού 9 (Έγγραφο ΑΠ 5241/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

16) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ Βαλασίας στα Μαριτσά (Έγγραφο ΑΠ 5/61297/2017 Δημ. Ενότητας Πεταλούδων).

17) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΚΑΣΕΚΑ Λουκά στα  Μαριτσά (Έγγραφο ΑΠ 5/61298/2017 Δημ. Ενότητας Πεταλούδων).

18) Ανάκληση  ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ Αθανασίου στην Δ.Κ. Παραδεισίου. (Έγγραφο ΑΠ 5/65052/2017 Δημ. Ενότητας Πεταλούδων).

19) Έγκριση της υπ’ αριθ. 33α/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: «Εξέταση και λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με έγγραφο εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με θέμα την υπ΄ άριθ. Α.Ρ.Μ.: Ρυθμιστική μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με Τίτλο «Κυκλοφοριακή Ρύθμιση επί ανώνυμης οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την οδό Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού».  

20) Έγκριση της υπ’ αριθ. /2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής με θέμα: «Τροποποίηση Ο.Τ. 33 της πολεοδομικής μελέτης Σορωνής»