Συνεργασία με το Δικηγορικό  Σύλλογο Ρόδου για τις γυναίκες θύματα βίας

Ουσιαστική είναι η βοήθεια που παρέχουν στις γυναίκες θύματα βίας ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, η οποία ενισχύεται από το νέο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας που αφορά στην παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Για το σημαντικό αυτό θέμα παραχώρησαν χθες συνέντευξη τύπου η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας κα Άννα Ζωάννου και η δικηγόρος κα Καλλιόπη Παπαπαύλου-Βαρδέλλη η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του.

Καταρχήν, η κα Ζωάννου ανέφερε ότι ο Δήμος Ρόδου, δια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας με τις δομές υποστήριξης γυναικών, με τον ΔΣΡ αφουγκράστηκαν από κοινού την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, πέρυσι στις 25 Νοεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του ΔΣΡ.  Στόχος της συνεργασίας αυτής ήταν η νομική στήριξη της κοινωνίας για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία των ανηλίκων καθώς και των γυναικών θυμάτων βίας.

Την προσπάθεια αυτή έρχεται να ενισχύσει το νέο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας που αφορά στην παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής βοήθειας (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας από το ΔΣΡ με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Ρόδου το οποίο εξυπηρετεί γυναίκες που έχουν δεχθεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας, π.χ. ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση (trafficking), θα παραπέμπει στον ΔΣΡ όποια συμβουλευόμενη επιθυμεί να προχωρήσει σε δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες, κάνοντας χρήση της παροχής νομικών υπηρεσιών του προγράμματος, αζημίως για την ίδια.

Από την πλευρά της, η κα Παπαπαύλου-Βαρδέλλη, καταρχήν ανέφερε ότι ο ΔΣΡ, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτό του οποίου αντικείμενο είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον δικαστηρίων για αστικές και ποινικές υποθέσεις.

«Η βία κατά των γυναικών αποτελεί σοβαρή και παράλληλα ανεπαρκώς καταγγελλόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών όσον αφορά την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη», είπε η ίδια και συμπλήρωσε ότι ο αντίκτυπος του φαύλου κύκλου της βίας αφορά τόσο τις γυναίκες που έχουν μπει σε αυτόν όσο και τις οικογένειές τους αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της. Δυστυχώς, όμως, τα καταγγελλόμενα περιστατικά είναι ελάχιστα καθώς οι περισσότερες γυναίκες θύματα αποφεύγουν να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό.

Έτσι, ξεκινώντας με δεδομένη την απροθυμία πολλών γυναικών να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης ιδίως σε μικρές τοπικές κοινωνίες όπως η Ρόδος, λόγω του κινδύνου επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης τους, θεώρησαν από νωρίς ότι ήταν απαραίτητη η συλλογική και συνδυασμένη αντιμετώπιση του φαινομένου με τη δημιουργία υποστηρικτικού δικτύου για τις γυναίκες που βρίσκονται στο φαύλο κύκλο της βίας.

Δεν παρέλειψε, επίσης, ν’ αναφέρει ότι προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και Αρχών και τόνισε ότι η Ρόδος διαθέτει ένα δυνατό ενεργό υποστηρικτικό δίκτυο με το Συμβουλευτικό Κέντρο, Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας και τις ΜΚΟ που δρουν στο νησί.

Ο ΔΣΡ ως θεματοφύλακας στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάλλει με όλα τα μέσα στην ενδυνάμωση του σχετικού υποστηρικτικού δικτύου που λειτουργεί ήδη στο νησί συμμετέχει ενεργά κυρίως μέσα της Επιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο τοπικό υποστηρικτικό δίκτυο που δρα στο νησί. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης των δομών του δήμου έχει παράσχει σε εθελοντική βάση νομική υποστήριξη ενώ υπέγραψε το πρωτόκολλο συνεργασίας με το δήμο ένα χρόνο πριν, με το Νοέμβριο του 2016.

Τώρα, με την ανάληψη του προγράμματος της παροχής νομικής βοήθειας το οποίο έρχεται ως επιστέγασμα της μακροχρόνιας αυτής συνεργασίας τους δίνεται η δυνατότητα ακόμη πιο ενεργά και με πιο αποτελεσματικά μέσα να στηρίξουν ενδυναμώνοντας τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας να προχωρήσουν στη ζωή τους με καταγγελία των περιστατικών και, όπου απαιτείται, με προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Απολογισμός  Συμβουλευτικού Κέντρου
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια που λειτουργεί (2015-2017), έχει εξυπηρετήσει 252 ωφελούμενες. Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί αύξηση της προσέλευσης των γυναικών και αυτό οφείλεται:

Στη δικτύωση και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, στην πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία αλλά και στη διάδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής από παλιές σε νέες υποψήφιες ωφελούμενες του Κέντρου.

Στο πλαίσιο της δικτύωσης του Κέντρου έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες με διάφορες φορείς σχετικά με τι λειτουργία του, τις υπηρεσίες που παρέχει κτλ.

Παράλληλα, έχουν γίνεται ομιλίες και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών. Συγκεκριμένα, την τρέχουσα χρονιά πραγματοποιήθηκαν 10 ομιλίες/ημερίδες για το ευρύ κοινό και ομάδες επαγγελματιών όπως και 10 δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 13ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, ο Δήμος Ρόδου παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική για το έργο των Δομών Υποστήριξης Γυναικών. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης διαδραστικού χαρακτήρα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο «Έμφυλες Ταυτότητες-Έμφυλα Στερεότυπα».