Παρουσίαση του  έργου Co-create στη Ρόδο

Η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου και η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του έργου Co-create, ενός σημαντικού οχήματος για την ανάπτυξη των δημιουργικών κλάδων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg med.