Όχι, όχι!! Δεν είναι UFO πάνω από τη Ρόδο!!

Όχι, όχι!! Δεν είναι UFO!!

Αυτό το περίεργο με τα φώτα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να πετάει στον ουρανό της Ρόδου δεν είναι ένα άγνωστο αντικείμενο αλλά το μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος!

Το αεροσκάφος, τύπου EOS mini UAV SYSTEM, έχει ενταχθεί στον πυροσβεστικό στόλο των εναέριων μέσων,  αποκτήθηκε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και αφορά το έργο «ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς» που υλοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αποστολή του είναι η έρευνα, διάσωση, επιτήρηση δασών και  η επιχειρησιακή διαχείριση φυσικών καταστροφών, καθώς με πολύ χαμηλό κόστος και ελάχιστους κινδύνους, μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου, το οποίο είναι μια κινητή μονάδα (βαν), που το κατευθύνει από το έδαφος, καθώς και απ’ ευθείας στο Κέντρο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.

Η καταγραφή δίνει στην Πυροσβεστική τη δυνατότητα για άμεση εικόνα από τον τόπο εκδήλωσης συμβάντος, καταγράφοντας κάθε κίνηση στην ευρύτερη περιοχή.

Ελ. Π.