Η νησιωτικότητα...σε όλο το μεγαλείο της!


Γράφει ο Γλαρός Ιωάννης, 
Μέλος του Τομέα Παιδείας της Ν.Δ

Για μια άλλη φορά, η Κοινωνία, οι γονείς, οι Μαθητές και η εκπαιδευτική Κοινότητα γίνονται θεατές στην συστηματική άσκηση αυστηρότητας προς στη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση μέσω μίας σειράς ενεργειών που προσπαθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να κάνει πράξη.

Δυστυχώς η "'έφοδος" αυτή λαμβάνει χώρα μετά από την μη έγκριση λειτουργίας των ολιγομελών τμημάτων (κατάργηση ουσιαστικά) ειδικοτήτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και της Δωδεκανήσου και ενώ υφίσταται επάρκεια Διδακτικού προσωπικού, εργαστηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής!

Με την υπ. Αρ. Πρωτ.: 1470/20-9-2017 (ΑΔΑ: Ω0194653ΠΣ-ΥΤ5) Απόφαση, η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάνει φανερή την προσπάθεια υποβάθμισης της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης...ενώ δημιουργούνται ερωτήματα, όπως:

Με την ανωτέρω Κανονιστική Πράξη της Πολιτικής Ηγεσίας δεν πλήττονται ανεπανόρθωτα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας;

Αυτές οι ακανόνιστες κινήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και τη (νέα) υποβάθμιση της Δημόσιας ΤΕΕ; Ποιος είναι τελικά ο στόχος;

Μήπως η απομάκρυνση της Δημόσιας ΤΕΕ από την τυπική Εκπαίδευση και την Λυκειακή βαθμίδα και την ένταξή της σε νέο ενιαίο χώρο της Κατάρτισης; Αλήθεια, η Πολιτεία όταν δρα κανονιστικά δεν έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος;