Θα σταλούν τρεις κτηνίατροι στα Δωδεκάνησα

Τρεις κτηνιάτρους θα στείλει στην περιοχή της Δωδεκανήσου, το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης για να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα εξωτικών νοσημάτων στα ζώα, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που εφαρμόζεται από την ευρωπαϊκή ένωση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι κτηνίατροι θα απασχοληθούν αρχικά για ένα χρόνο, και ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να αποφασιστεί η παράταση της απασχόλησής τους η οποία θα καλυφθεί από πόρους της ΕΕ.

Οι κτηνίατροι θα σταλούν σε Ρόδο, Κάρπαθο και Κω αντίστοιχα ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, την ευλογιά του προβάτου, τον αφθώδη πυρετό και την πανώλη μικρών μηρυκαστικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική απόφαση πάρθηκε με δεδομένες τις ανάγκες που υπάρχουν λόγω γειτνίασης των νησιών μας με την Τουρκία και τη μέση Ανατολή και κυρίως λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης των αρμοδίων υπηρεσιών για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω κρούσματα.

Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου προκειμένου να εγκριθεί από το σώμα η πρόσληψη των κτηνιάτρων.

Ειδικότερα σε σχετικό έγγραφο με το οποίο θα γίνει η εισήγηση του θέματος στη συνεδρίαση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «…κατανεμήθηκε σε ορισμένες Περιφέρειες της χώρας  κτηνιατρικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων) για την κάλυψη αναγκών του Προγράμματος Επιτήρησης και λήψης μέτρων για ορισμένα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης πυρετός, Πανώλη μικρών μηρυκαστικών).

Συγκεκριμένα η κατανομή του προσωπικού για την Περιφέρειά μας  είναι η εξής:

ΠΕ Ρόδου            Π.Ε. Γεωτεχνικών ειδικότητας Κτηνιάτρου, ένας (1)

ΠΕ Κω            Π.Ε. Γεωτεχνικών ειδικότητας Κτηνιάτρου, ένας (1)

ΠΕ Καρπάθου            Π.Ε. Γεωτεχνικών ειδικότητας Κτηνιάτρου, ένας (1)

Οι σχετικές αποφάσεις για τις Π.Ε. όπου θα εργαστεί το προσωπικό αυτό, ελήφθησαν από την Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γεωγραφική θέση των Π.Ε., και συγκεκριμένα τη γειτνίαση με την  Τουρκία και τις χώρες της Μέσης Ανατολής όσο και τη γεωγραφική έκταση των νησιών.

Η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται εξ’ολοκλήρου (100 %) από την Ε.Ε.

Το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το αρ. πρωτ. 4952/29.06.2017 έγγραφό του ζήτησε την ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας της έγκρισης από τα Περιφερειακά Συμβούλια.

Τα απαιτούμενα προσόντα (κύρια και επικουρίας) των υποψηφίων, περιγράφονται αναλυτικά στο με αρ. πρωτ. 2002/ 66895/21.06.2017 έγγραφο του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α. & Τροφίμων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα στοιχεία και την  αναγκαιότητα της εφαρμογής της επιτήρησης για τα εξωτικά νοσήματα  για την Περιφέρειά μας,

2. Τη  δραματική υποστελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας όπως σας είναι γνωστή,

3. Το γεγονός ότι η μισθοδοσία για την πρόσληψη του προσωπικού δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά καλύπτεται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλούμε για την έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Κτηνιάτρου με σχέση εργασίας Ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων έως το τέλος του προγράμματος), βάσει των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, για την κάλυψη αναγκών του Προγράμματος Επιτήρησης και λήψης μέτρων για ορισμένα Εξωτικά Νοσήματα στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου, στο Τμήμα Κτηνιατρικής Κω και στο Τμήμα Κτηνιατρικής Καρπάθου.