Θα συζητηθεί η ίδρυση νυχτερινών σχολών αναλφάβητων στα Δωδεκάνησα

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  ΛΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ Α’ ΤΑΞΕΩΣ  

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, κατόπιν συσκέψεως του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, μετά του υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιπράντη, ελήφθη απόφασις προαγωγής του Τελωνείου Λέρου από Β’ εις Α’ τάξεως. Ούτω, καθίσταται δυνατός ο εκτελωνισμός επί τόπου, διαφόρων εμπορευμάτων, τα οποία μέχρι σήμερον εκτελωνίζονταν εις Ρόδον και Κάλυμνον. 

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΟ «ΡΑΝΤΟΛΦ» ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗΓΙΣ «ΣΑΛΕΜ» ΕΠΙΣΗΣ 8 ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Σήμερον την πρωίαν αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον «Ράντολφ» το οποίον μετέσχε των γυμνασίων του ΝΑΤΟ εις Βόρειον Αιγαίον. Επίσης αύριον θα καταπλεύσουν εις Ρόδον 2 αμερικανικά αντιτορπιλλικά και την Τρίτην έτερα δύο. Εξ άλλου, την 5ην Οκτωβρίου θα καταπλεύση η αρχηγίς του Έκτου Αμερικανικού Στόλου καταδρομικόν «Σάλεμ» του οποίου επιβαίνει ο Αρχηγός του Στόλου ναύαρχος Μπράουν.
Τόσον το αεροπλανοφόρον, όσο και το καταδρομικόν και τα 4 αντιτορπιλλικά θα παραμείνουν εις τα ροδιακά ύδατα μέχρι της 10ης Οκτωβρίου. Κατ’ άλλας πληροφορίας την 15ην Οκτωβρίου πρόκειται να καταπλεύσουν εις τα ροδιακά ύδατα έτερα 4 αμερικανικά αντιτορπιλλικά τα οποία θα παραμείνουν ενταύθα επ’ ολίγας ημέρας.

ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ
Αύριον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου η Νομαρχιακή Επιτροπή Καταπολεμήσεως Αναλφαβητισμού, προς συζήτησιν επί του θέματος της ιδρύσεως και λειτουργίας Νυκτερινών Σχολείων εις την Περιφέρειαν, εις τα πλαίσια του προγράμματος της Επιτροπής. Η συνεδρίασις θα λάβη χώραν εις το Νομαρχιακόν Μέγαρον.

ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ 55 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΟΤ
Σήμερον αφικνούνται εις Ρόδον 55 Αμερικανοί δημοσιογράφοι, φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, πραγματοποιούντες ημερησίαν επίσκεψιν εις την νήσον μας. Η άφιξις των Αμερικανών δημοσιογράφων θα πραγματοποιηθή διά 2 αεροπλάνων, τα οποία θα προσγειωθούν εις το αεροδρόμιον Μαριτσών Ρόδου την 9.40 πρωινήν. Τους δημοσιογράφους θα υποδεχθή εις το αεροδρόμιον η διευθύντρια του Τοπικού Γραφείου του ΕΟΤ κ. Σισμάνη, η οποία εν συνεχεία θα τους συνοδεύση εις Ρόδον.

Οι εκπρόσωποι του Αμερικανικού τύπου θα περιέλθουν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου, ως και τα καταστήματα της πόλεως, την 1.30 δε μετά μεσημβρινήν θα παρακαθήσουν εις γεύμα, διδόμενον προς τιμήν των υπό του ΕΟΤ εις το Ξενοδοχείον των Ρόδων. Εις το γεύμα θα παραστούν ο κ. Νομάρχης, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης και άλλοι επίσημοι.
Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι θα αναχωρήσουν εκ Ρόδου την 4ην απογευματινήν.

Ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙ
Ως πληροφορούμεθα, ο κ. Νιάρχος επραγματοποίησε χθες κυνηγετικήν εκδρομήν εις Ρόδον. 
Ο κ. Νιάρχος, παρά την αναχώρησιν της «Κρεολής» παρέμεινεν ιγκόγνιτο εις Ρόδον, θα αναχωρήση δε αεροπορικώς.