Σύλλογος Τεχνικών υπαλλήλων στη Ρόδο

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Τ.Υ.Ε.) – ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ, πραγματοποίησε - παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου - τις διαδικασίες για την εκλογή της  διοίκησής  του.

Μετά από τη πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων μελών του Συλλόγου, στις  20/09/2017 το Δ.Σ. του Περιφ/κου Τμήματος Ρόδου συγκροτήθηκε ως εξής:
ΚΟΛΑΪΝΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΠΙΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΤΑΜΙΑΣ

 Με απόφαση της Γ. Σ. του, ο σύλλογος υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου η οποία έγινε αποδεκτή από την διοίκηση  του Ε.Κ.Ρ, στις 25/09/2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στο Σύλλογο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

 Ως μέλη μπορούν να εγγραφούν οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Τεχνικές, Μελετητικές, Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις, οι Τεχνικοί Υπάλληλοι των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων, το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, (συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοτικών  Επιχειρήσεων).
 Για περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου, τηλ. 22410-24730 (εσ. 1).