Λεξιστορείν: Ο κομπλεξικός

Επιμέλεια
Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr

Η λέξη κόμπλεξ έχει εδραιωθεί  στη ζωή μας και χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο κρίσης  απέναντι σε ανθρώπους ανεξαρτήτως  κοινωνικού ή μορφωτικού επίπεδου. Προέρχεται από το λατινικό ουσιαστικό complexus = εναγκαλισμός και το ρήμα  complector που σημαίνει «περιβάλλω, αγκαλιάζω», υπονοώντας το έντονο συναίσθημα  ανεπάρκειας  και  κατωτερότητας  που "αγκαλιάζει" και πιέζει σφιχτά  τον ψυχισμό ενός ανθρώπου οδηγώντας  τον να νιώθει μειονεκτικά έναντι των άλλων.