Προχωρά το έργο της Τήλου

Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία υβριδικών έργων παραγωγής ενέργειας με παράλληλη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με πιλότο τα παραδείγματα της Τήλου και της Ικαρίας επιδιώκεται η χάραξη μιας στρατηγικής για τη μετάβαση των νησιών σε μια εποχή απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης _ μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την τεχνική υποστήριξη του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας _ πιλοτικών έργων σε δύο νησιά προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερης διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ.