Παρουσιάστηκε  το πρόγραμμα CO CREATE

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δια του Προέδρου κ. Χρήστου Μπάρδου και του Οικονομολόγου κ. Αυγερινού Αυγερινού - Παναγιώτου παρουσίασε το πρόγραμμα CO CREATE,  το οποίο ωφελεί στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και επαγγελματιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και τους προσκαλεί να συμμετέχουν, έχοντας την καθοδήγηση και υποστήριξη από την ομάδα εργασίας της εταιρείας.  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Ενεργειακή Α.Ε. αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. μεταξύ άλλων:
• Παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• Προωθεί την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από προγράμματα και δράσεις
• Υποβοηθά με κάθε τρόπο της ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασής της
• Εφαρμόζει και αξιοποιεί προγράμματα, εθνικού, ευρωπαϊκού ή διακρατικού, που αφορά την τοπική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. μετέχει στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όπως το:

• INTERREG MED CO – CREATE
Το έργο CO-CREATE στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνεργατικών σχηματισμών των παραδοσιακών τομέων της Μεσογείου (αγροδιατροφή, τουρισμός, κατασκευές) με καινοτόμες ενέργειες, εμπλέκοντας δημιουργικούς τομείς που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και τις τεχνολογικές τάσεις. Η AEΠΝΑ αναλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, ανάπτυξη μεσογειακού δικτύου επιχειρήσεων μαζί μα τους υπόλοιπους εταίρους, διακρατικές εκδηλώσεις.

Πέραν της Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο έργο συμμετέχουν:
• Το Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Γεωργικό Επιμελητήριο Βενετίας (Ιταλία)
• Η Περιφέρεια του Βένετο (Ιταλία)
• το Πολυτεχνείο του Μιλάνο (Ιταλία)
• η Ισπανική Ένωση για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών (Ισπανία)
• Το Ίδρυμα Αγοράς και Καινοτομίας από την Ισπανία (Ισπανία)
• η Toulon Var Technologies (Γαλλία)
• το Ινστιτούτο Jozef Stefan (Σλοβενία)
• το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Almada (Πορτογαλία)
• η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ζάγκρεμπ (Κροατία)
• το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κιλκίς (Ελλάδα)

Αναλυτικά το έργο στοχεύει να στηρίξει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους δημιουργικούς κλάδους και τα παραδοσιακά Clusters ή δίκτυα συνεισφέροντας στην πιλοτική δοκιμή και τον από κοινού σχεδιασμό δημιουργικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν σε επιχειρηματίες και διαχειριστές Clusters με την υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Το Πρόγραμμα INTERREG MED CO – CREATE

Αφορά τους Εκπροσώπους παραδοσιακών κλάδων:
• Επιπλοποιούς
• Παραδοσιακά Οικοδομικά Υλικά
• Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
• Τεχνίτες
• Μηχανικούς

Βασικά Αποτελέσματα του Έργου
• Τα κύρια αποτελέσματα θα είναι ένα σύνολο εργαλείων (εργαλειοθήκη) αλληλεπίδρασης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των Cluster και των ΜΜΕ. • η υποστήριξη 380 ΜμΕ σε έργα καινοτομίας, η ανάπτυξη ενός διακρατικού καινοτόμου δικτύου μεταξύ παραδοσιακών και δημιουργικών κλάδων.
• η προετοιμασία ενός «μανιφέστο» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου.
• το CO-CREATE θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη περισσότερων ανταγωνιστικών Clusters σε Μεσογειακό επίπεδο, μέσω της εκπόνησης μίας μεθοδολογίας και ειδικών εργαλείων που θα εστιάζουν στην στήριξη πρωτοβουλιών μεταξύ των Clusters.

Οφέλη Συμμετοχής
• Εκπαίδευση των μελών στην ανάπτυξη μεθόδων δημιουργικού σχεδιασμού.
• Δυνατότητες προώθησης προϊόντων στο εξωτερικό
• Ανάπτυξη συνεργασιών για μείωση κόστους πρώτων υλών
• Συνεργασίες Β2Β με φορείς του δημιουργικού κλάδου (marketing, διαφήμιση, γραφιστικά κτλ)
• Δυνατότητα συμμετοχής στο design week του Ȃιλάνου (Απρίλιος 2018)
• Διοργάνωση Open Day καινοτομίας και γόνιμης αλληλεπίδρασης
Workshops

• Διοργάνωση εκπαιδευτικού μαθήματος σε συνεργασία με φορείς του δημιουργικού κλάδου.
• Διοργάνωση σεμιναρίου με σκοπό την πλήρη κατάρτιση των επικεφαλής clusters στη μέθοδο σχεδιαστικής σκέψης και στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το άνοιγμα σε νέες συνεργασίες ή / και αγορές.
• Διοργάνωση σεμιναρίου με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες της ΕΕ και την υποστήριξή τους στην εκπόνηση προτάσεων προς υποβολή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
• Διοργάνωση εκδήλωσης για την υποστήριξη στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή προτάσεων, σε μορφή εκδήλωσης αναζήτησης εταίρων/B2B.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Αποστολή μέχρι 10/10/2017
• Γραφείο Ενεργειακής Α.Ε.
• 2241360619
• Πλατεία Ελευθερίας 1, 2ος  Όροφος
• kchristofakis@otenet.gr