Λεξιστορείν: Απέχω παρασάγγας... από την Περσία

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Η φράση σημαίνει  απέχω πάρα πολύ, είμαι πολύ μακριά, διαφέρω πάρα πολύ.

Το παρασάγγας προέρχεται από την λέξη παρασάγγης που αποτελεί εξελληνισμένο τύπο της  περσικής λέξης φαρσάνγκ.

Αυτή αποτελούσε περσικό μέτρο μήκους, με το οποίο μετρούσαν τις βασιλικές οδούς και ισοδυναμούσε με 30 στάδια, δηλαδή περίπου 5.400 μέτρα, με αποτέλεσμα να καταστεί συνώνυμο των μεγάλων αποστάσεων και να μεταφερθεί στην ελληνική γλώσσα με αυτή τη σημασία.