Η διαφορά του χθες και του σήμερα...

Ένας τίτλος, ένα θέμα, εξήντα ένα χρόνια πριν, όπως αυτό καταγράφτηκε μέσα από το σχετικό άρθρο της Ροδιακής, στις 26 Ιανουαρίου του 1960, θα πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίσει.

Για το πώς ήταν τότε η Ρόδος μας, τι παρήγαγε, τι κέρδιζε και το τι πλούτο τελικά αφήσαμε ή εγκαταλείψαμε, στρεφόμενοι από τις συγκυρίες και διάφορους άλλους παράγοντες, στον τουρισμό, ως μοναδική (σχεδόν) δραστηριότητα στο νησί μας..!

Μιχ. Μ.