Λεξιστορείν:  Η ιστορία του λουκάνικου

Επιμέλεια Αλέξανδρος Ν. Κατσαράς
Φιλόλογος
katsaras2002@yahoo.gr


Η λέξη προέρχεται από την λατινική λέξη “lucanicum”.

Ήταν ένα είδος αλλαντικού, που έλκει την καταγωγή του από τους “Lucani”, έναν λαό της Κάτω Ιταλίας  από την πόλη Λουκανία , που παρασκεύασε πρώτος το  είδος αυτού του αλλαντικού.

Στα αρχαία ελληνικά υπήρχε η αντίστοιχη λέξη «άλλας» που την χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα ως «αλλαντικό».