Συνάντηση εργασίας του Χ. Κόκκινου με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Β. Καπέλιο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος υποδέχτηκε και είχε συνάντηση εργασίας το Σάββατο 7/10/2017 το απόγευμα στα γραφεία της Π.Ν.Αι. στη Ρόδο με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Β. Καπέλιο, τον οποίο ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου πύραρχος Η. Τσαπούρας και ο πυραγός Φ. Ματσούκας.

Βασικά σημεία που θίχτηκαν στη συνάντηση εργασίας ήταν η θετική και αποτελεσματική μέχρι σήμερα συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου (η οποία βαίνει προς τη λήξη της) και συζητήθηκε το θέμα της μεταστέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση πυροσβεστικών οχημάτων για την περιοχή μας με προμήθειά τους μέσω του Ε.Σ.Π.Α.. Ο κ. Χ. Κόκκινος στο πρόσωπο του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ευχαρίστησε το σύνολο των πυροσβεστών για τη μεγάλη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και:

Επανέλαβε το αίτημα να διατεθούν παλιά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος σε μικρά νησιά που δεν έχουν Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να αντιμετωπίζονται έκτακτες ανάγκες.

Δεσμεύθηκε να μεταφέρει το αίτημα του κ. Καπέλιου στους αρμοδίους (ήδη σήμερα 9.10.2017 απέστειλε σχετικό έγγραφο με α.π. Οίκ. 266) για περαιτέρω ενίσχυση και προμήθεια μέσω του Ε.Σ.Π.Α. πυροσβεστικών οχημάτων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των νησιών μας. Ενημέρωσε ότι το 2006 μέσω του Γ’ Κ.Π.Σ. υπήρξε ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με οχήματα ελαφρού τύπου (προϋπολογισμός 551.000€) και μέσω μεταφερόμενου έργου του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013 στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (2014 - 2020) 15 οχημάτων (προϋπολογισμού 2,9 εκ. €) από τα οποία τα τρία έχουν ήδη διατεθεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Σύρου και της Καρπάθου.

Ζήτησε να συνεχιστούν οι κοινές δράσεις ενημέρωσης των πολιτών της Αυτοδιοίκησης με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για θέματα Πολιτικής Προστασίας και να εξακτινωθεί σε όλα τα νησιά μας η επιμόρφωση των εθελοντικών οργανώσεων μέσω της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Τέλος συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία προς όφελος των πολιτών μας.