Συνεργασία των Αιμοδοτών  με τον όμιλο Χατζηλαζάρου

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η συνάντηση που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου Άγιος Εφραίμ, Φιλήμων Νικολάου με τους κυρίους κ. Σταμάτη και Παναγιώτη Χατζηλαζάρου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η συνεργασία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου Άγιος Εφραίμ με τον 'Ομιλο Χατζηλαζάρου.

Στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που αναπτύσσει ο Όμιλος και ανταποκρινόμενος στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες της εποχής, συμφωνήθηκε ο Όμιλος Χατζηλαζάρου να συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα του Νοσοκομείου της Ρόδου.

Αποφασίστηκε από κοινού να πραγματοποιηθεί μια σειρά ενημερώσεων στους εργαζομένους του Ομίλου Χατζηλαζάρου από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, που αφορούν σε θέματα αιμοδοσίας, δωρεάς μυελού των οστών και ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σε συνεργασία με το Σταθμό Αιμοδοσίας και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, σειρά από εθελοντικές αιμοδοσίες στις ξενοδοχειακές μονάδες του ομίλου.