Αντίγραφα Ροδιακών Αγαλμάτων θα σταλούν προσεχώς στη Ρόδο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΡΟΔΙΑΚΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης επικοινωνήσας τελευταίως με διάφορα Μουσεία της Ευρώπης όπου ευρίσκονται αγάλματα της Ρόδου κλαπέντα κατά καιρούς από τους κατακτητάς, εζήτησε να αποσταλούν εκ νέου τα αγάλματα εις Ρόδον. Ο κ. Δήμαρχος προσέθεσεν ότι τα περισσότερα Μουσεία του απήντησαν ότι δεν θα δυνηθούν να επιστρέψουν τα αγάλματα αλλ’ ότι, δύνανται να διαθέσουν ειδικούς καλλιτέχνας, οι οποίοι θα φιλοτενίσουν αντίγραφα των έργων, τα οποία και θα στείλουν εις Ρόδον.

ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΗΝ 9ην ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΝ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ κ. Κ.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Την νύκτα της Πέμπτης εις σεμνήν τελετήν εις το ΔΗμαρχείον το Δημοτικόν Συμβούλιον, κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου, ανεκήρυξε τον ποιητήν κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδην Αξιον της Πατρίδος και απεφάσισεν όπως αύριον την 11ην πρωινήν, εις το Δημοτικόν Θέατρον, απονεμηθή εις τον Ρόδιον ποιητήν το χρυσούν μετάλλιον εν ειδική τελετή.

Απαντών εις την προσφώνησιν του κ. Δημάρχου, ο κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης, είπε τα εξής:
«Ικροί δεσμοί μ’ ενώνουν με το χιλιόμορφο και μυριοπαινε­μένο αυτό Νησί. Οι Γονιοί μου, από τη Μητρόπολη ο Πατέρας, και από τους Αγίους Αναργύρους η Μάνα, βλογήθηκαν κάτω από τους θόλους της φημισμένης, Εκκλησιάς της δεύτεηρς συνοικίας και μέσ’ από τα σπλάχνα της σε λίκνο της, κλεινής πόλεως του αστράπτοντος κάλλους, της θεμελιωμένης από τον θεομίκελον Μέγαν Αλέξανδρο, μου χάρισαν την πνοή της ζωής και την φλόγα της αγάπης και τη γη όπου πρωταντίκρυσαν το Απολλώνιο φως.

Κι από τ’ αγκάλιασμα των δυό γονιών Χαρκούλληδων και των Ζαχαριάδων, που περήφανο έμβλημά τους ήταν η κελαδίστρα λύρα, βλάστησε μέσα μου το τραγούδι, με τις αγνότερες στροφές του ταγμένες από τα παιδιάτικα χρόνια στην αιώνια Ελλάδα, και εκείνη που χαιρόταν τ’ αγαθά της Ελευθερίας και την άλλη που μάτωνε στις αλυσίδες της σκλαβιάς. Και το τραγούδι γινόταν προφητικό κι οραματιζόταν την ερατεινή αυγή του λυτρωμού που ένας άφθαρτος κι αλύγιστος Λαός, ο Δωδεκανησιώτικος, καρτερούσε με πίστη τόσους αιώνες.

Κι ανάτειλε η μακαρισμένη Μέρα και το τραγούδι βρήκε το δοξαστικό του σκοπό, για να γίνη κανόνας για να ψάλλη τ’ αναγάλλιασμα της προνομιούχας φυλής. Την εμμονή αυτή του τραγουδιού στα πεπρωμένα της αδιαίρετης Πατρίδας ήρθε απόψε να στεφανώση με τα φύλλα της χρυσής του δάφνης ο τιμημένος συνεχιστής των αναλλοίωτων εθνικών παραδόσεων, άξιος της αποστολής του Δήμος Ροδίων.

Εξαίρετε Κύριε Δήμαρχε, Εκλεκτά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλεως Ρόδου, σας παρακαλώ να δεχθήτε από τα τρίσβαθα την συγκινημένη μου ευγνωμοσύνη για την αυθόρμητη προσφορά μιας ανείπωτης ευτυχίας».
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ

Εις την κλινικήν του κ. Καραγιάννη η κ. Σταματία Ελ. Χελιδονά-Λευτερά έτεκεν αισίως θήλυ.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Απωλέσθη πορτοφόλι χρώματος μαύρον, περιέχον ταυτότητα, άδειαν κυνηγίου και φωτογραφίας, εις την περιοχήν Αγίου Φανουρίου. Ο ευρών ας το προσκομίση εις τα γραφεία της “Ροδιακής” και θα αμειφθή.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΤΙΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
Ο κ. Νομάρχης διέταξεν όπως εντός των ημερών προωθηθή η έγκρισις της μελέτης δια την ανέγερσιν κοινοτικού κτιρίου, εις Απόλλωνα, προϋπολογισθείσης δαπάνης 100.000 δρχ.

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Σήμερον ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν. Εξ άλλου η Α.Σ. θα περιοδεύση κατά την τρέχουσαν εβδομάδα τας υπολοίπους κοινότητας της Ρόδου.

ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
Κατ’ αναφοράν της Υποδ/σεως χωρ/κής Καστελλορίζου την 10.30 ώραν της 10-10-57 ο μαθητής των Βασ. Τεχν. Σχολών Καστελλορίζου, Βλαχοδήμος Θωμάς κατέπεσεν εκ στέγης οικίας υποστάς κάταγμα δεξιού ποδός. Υπό της ανωτέρω Υποδ/σεως, ενεργούνται τα δέοντα.