Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την ερχόμενη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, στις 7:00 το βράδυ, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου με “φορτωμένη” ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνονται είναι τα παρακάτω:
Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Διακοσταματίου)
- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017.
-Αιτήματα έγκρισης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών
-Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ρόδου έτους 2017 αρ.πρωτ. 2/77841/2017.
- Διαγραφή οφειλών
-Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ρόδου έτους 2017 αρ.πρωτ. 2/83595/2017
-Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών έτους 2017 αρ.πρωτ. 2/83591/2017.

2.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου)
2.1.Έγκριση της αρ.129/2017 Απόφασης που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 164/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Γνωμοδότηση περί έγκρισης της υπ’ αριθμόν μελέτης Μ.Κ.Σ. 01/2017 περί αδείας  «εισόδου- εξόδου» στην ΜΓ 144  γαιών Ρόδου για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της επιχείρησης Καστράκι Φαληράκι Μπητς Α.Ε με χρήση «κατασκευή αναψυκτηρίου
2.2.Έγκριση της αρ.130/2017 Απόφασης που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 165/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Γνωμοδότηση περί έγκρισης της υπ’ αριθμόν μελέτης Μ.Κ.Σ. 02/2017 περί αδείας  «εισόδου- εξόδου» στην ΚΜ 345Α γαιών Ρόδου για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της επιχείρησης με χρήση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ)»
2.3. Έγκριση της αρ.149/2017 Απόφασης που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 33α/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: «Εξέταση και λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με έγγραφο εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με θέμα την υπ΄ άριθ. Α.Ρ.Μ.: Ρυθμιστική μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με Τίτλο «Κυκλοφοριακή Ρύθμιση επί ανώνυμης οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την οδό Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού».
2.4. Έγκριση της αρ. 150/2017 Απόφασης που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής με θέμα: «Τροποποίηση Ο.Τ. 33 της πολεοδομικής μελέτης Σορωνής»

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ.Α.Μπεκιάρης–Α.Παρασκευοπούλου)
3.1.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/81355/2017.
3.2.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου ) Β΄Φαση αρ.πρωτ. 16/81897/2017
3.3.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε πάρκα – παρτέρια- νησίδες» αρ.πρωτ. 16/77702/2017.
3.4. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση κόμβου εισόδου-εξόδου προς το καρνάγιο του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/80194/2017.
3.5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή – Αποκατάσταση υποδομών παράπλευρης οδού της περιμετρικής οδού του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/80199/2017.

3.6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης  του έργου:  «Γεωτεχνική μελέτη για την αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους θεμελίωσης του κτιρίου του ολοήμερου νηπιαγωγείου στη Δημοτική Κοινότητα Παστίδας και προτάσεις για μέτρα ενίσχυσης  και  βελτίωσης του εδάφους» αρ.πρωτ. 16/83278/2017.
3.7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ» αρ.πρωτ. 16/83273/2017
3.8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου     «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/83260/2017
3.9. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ   ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΜΥΛΙΑΣ -ΕΛΕΟΥΣΑΣ -ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ -ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ -ΣΑΛΑΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΜΕΙΡΟΥ» αρ.πρωτ. 16/83435/2017
3.10. Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  ΣΤΗΝ Δ.Κ  ΈΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» αρ.πρωτ. 16/83037/2017

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Β.Παπαδημητρίου)

4.1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΜΥΛΙΑΣ- ΕΛΕΟΥΣΑΣ- ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ», στη Δράση 4.3.4, «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, (κωδικός πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:ΠΑΑ01) αρ.πρωτ.2/83651/2017
4.2.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ»,  στη Δράση 4.3.4, «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, (κωδικός πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:ΠΑΑ01) αρ.πρωτ. 2/83654/2017
4.3.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Εφαρμογές ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Ρόδου», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237) αρ.πρωτ.2/83644/2017
4.4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237) αρ.πρωτ.2/83637/2017
4.5.Tροποποίηση της υπ’ αρ. 742/2017 απόφασης Δ.Σ. περί: αποδοχής υλοποίησης εγκεκριμένου έργου με τίτλο: «ΑCUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» με ακρωνύμιο ΑCUA στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/83702/2017

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Γ.Κακούλης)
5.1. Μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη , συνολικής έκτασης 2919,66 τ.μ. (για άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 1919,62 μ2 (Άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 1919,62 μ2 και άδεια επέκτασης με νέα κτίρια συνολικού εμβαδού 1322,27 μ2) από την Τ.Ξ.Ε. ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. για την ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗς ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LINDIAN VILLAGE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ.1 Ν.4178/13 ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4178/13 ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ στην περιοχή θέση Σταφύλια της παραλίας Λάρδου – Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 5529/2017 .

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)

6.1. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος ΜΠΡΑΣΙΑΝΟΣ (ΠΛΑΤΥΣ) στη ΔΚ Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου, με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ. 2/80313/2017.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Α.Ζωάννου)
7.1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, τρίτης Ηλικίας Αμέα και εθελοντισμού κας. Άννας Ζωάννου στην Αθήνα προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στο Πανελλήνιο συνέδριο αιρετών γυναικών των Περιφερειών με θέμα «Ισότητα στην Αυτοδιοίκηση» αρ.πρωτ. 14/83323/2017

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Κορωναίος)

8.1.  Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας  Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου με την επωνυμία Βρεφονηπιακός Σταθμός Αφάντου Βασίλειος Τριανταφύλλας» αρ.πρωτ. 2/83426/2017.

9.ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ κ.Σ.Κυριαζής)

9.1.Έγκριση της  υπ΄αριθ. 206/2017 απόφασης που αφορά «Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΟΠΑΡ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Μ. Χατζηλαζάρου)

- Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη διοργάνωση της ημέρας Θάλασσας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο με την εκδήλωση «Θεοφάλης ο Έλληνας» στο πλαίσιο του έτους τουρισμού Ελλάδος-Ρωσίας 2017-2018» αρ.πρωτ. 2/81744/2017
- Αίτημα για έγκριση ορθής επανάληψης Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ρόδου για το έτος 2017» αρ.πρωτ.82490/2017
- Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλων της Δ/νσης Τουρισμού
-Έγκριση συμμετοχής της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε τουριστικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού για τους υπόλοιπους μήνες του έτους 2017 αρ.πρωτ. 2/82405/2017.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Εισηγητής: Δ/ντής Πληροφορικής κ.Ν.Μανίκαρος)

11.1. Διάθεση Πίστωσης για την Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου και τεκμηρίωση των λόγων αποκλειστικότητας αρ.πρωτ.2/83560/2017

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΡ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΡ κ. Α. Μανωλάκης)

12.1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 399/2017 απόφασης που αφορά «Έγκριση επιμήκυνσης των Δανείων της ΔΕΥΑΡ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»

ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΔΑ
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΡΟΔΑ κ.Δ.Παρασκευάς)

13.1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 59/2017 απόφασης που αφορά «Ισολογισμό χρήσης έτους 2016 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΡΟΔΑ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

- Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς αρ.πρωτ. 5/83256/2017
-Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Λουκά Δ.Κ. Αφάντου 2017 αρ.πρωτ. 6/83202/2017.
-Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής για την παραχώρηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης για ΑΜΕΑ και για φορτοεκφορτώσεις αρ.πρωτ. 2/83459/2017.