Ο ρόλος  του δικηγόρου

Γράφει ο
Βασίλης Κατταβενάκης
Γενικός Γραμματέας του ΔΣΡ &
Υποψήφιος πρόεδρος

 

Υπάρχει η θεία δίκη, η νομοτέλεια, που τιμωρούν την ύβριν με τρόπους και κριτήρια που ακόμα ο άνθρωπος εναγωνίως αναζητά καθώς είναι πέραν της λογικής του και των φυσικών δεδομένων που κατανοεί. Ωστόσο υπάρχει !!! Το "'έστιν δίκης οφθαλμός ος τα πάνθ΄ορά" είναι αποδεδειγμένο βιωματικά.
Υπάρχει και η δικαιοσύνη που υπηρετεί κάθε οργανωμένο κοινωνικό σύνολο, δημιούργημα του ίδιου του συνόλου και προσπαθεί με γνώμονα μια αποδεκτή "ηθική" να απογορεύσει την κάθε είδους προσβολή της ομάδας ή του ατόμου ώστε να υπάρχει έννομη τάξη.

Ο τρόπος που το άτομο ή το σύνολο προστατεύεται ή διώκεται ή απαιτεί είναι επίσης ένα νομοθετικό κατασκεύασμα ενάντια στην κατάχρηση της εξουσίας, στην παράνομη διαδικασία και στην αυθαιρεσία όσων εφαρμόζουν τους νόμους. Δίκιο ή άδικο δεν έχει σημασία. Αυτό που ρυθμίζει ο τρόπος είναι το πού, πότε, μέχρι πότε, πως, με τι στοιχεία και αποδείξεις και πως θα διορθωθούν τυχόν διαδικαστικά λάθη. Επαναλαμβάνω : ποιος έχει δίκιο ή άδικο δεν το εξετάζει η διαδικασία.

Κι εκεί εστιάζεται το λειτούργημα του δικηγόρου. Το δίκαιο ή το άδικο όλοι το γνωρίζουν σύμφωνα με την κοινή λογική και ηθική. Στον νόμιμο τρόπο που το άτομο διώκεται ή προστατεύεται ή απαιτεί μόνο ένας δικηγόρος μπορεί να συμβουλεύσει, να βοηθήσει, να πράξει, να συμπαρασταθεί. Και σαν συλλειτουργός της δικαιοσύνης η αποστολή του είναι σοβαρή, υπεύθυνη και πολύπλευρη. Είναι νομικός αλλά συγχρόνως γίνεται και ψυχολόγος, οικογενειακός σύμβουλος, διεκπεραιωτής κι εκπρόσωπος για τον καθένα που θα απαιτηθεί, θα χρειαστεί ή θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του δικαστηρίου.Το αποτέλεσμα δε του έργου του, της προσπάθειάς του εξαρτάται από την κρίση του δικαστή, του συμβουλίου, της υπηρεσίας.

Γι΄αυτό αξίζει το σεβασμό όλων. Γιατί πρωτίστως είναι ο εκπρόσωπος του καθένα μας , η ασπίδα του πολίτη για να προτατευθεί από κάθε κατάχρηση, κάθε παρανομία, κάθε αυθαιρεσία είτε όταν διώκει είται όταν διώκεται , είτε όταν επιδιώκει είτε όταν επιδιώκουν απ'αυτόν.
Όλα τα παραπάνω ώστε να κατανοηθεί γιατί η στυγερή δολοφονία του συναδέλφου έχει συγκλονίσει τη δικηγορική κοινότητα.
Γιατί ο κάθε δικηγόρος έχει να θυμάται μια άδικη επίθεση: είτε από εντολέα του, είτε από αντίδικο.
Γιατί δεν είναι κατανοητός ο ρόλος του δικηγόρου. Δεν είναι αυτός που αποδίδει την ανθρώπινη δικαιοσύνη.

Είναι ο συλλειτουργός της που υπηρετεί την αποφυγή κάθε αυθαιρεσίας, παρανομίας, κατάχρησης κατά τη διαδιικασία της απονομής της από την εξουσία. Νόμιμο ή παράνομο, δίκιο ή άδικο θα κριθεί από τους δικαστές με τους νόμους που η ίδια η κοινωνία θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στη δική της "ηθική" .
Η νόμιμη διαδικασία όμως , σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, είναι αποτέλεσμα αγώνων για την κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο δικηγόρος είναι ο στυλοβάτης της, ο ρυθμιστής της.