Σειρά έργων ζητά από το δήμο Ρόδου η κοινότητα της Ιαλυσού

Προτάσεις για μία σειρά έργα, με σκοπό να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, κατέθεσε η δημοτική κοινότητα Ιαλυσού. Ειδικότερα οι προτάσεις αυτές είναι οι εξής:

• Αποκατάσταση‐Συντήρηση Δημοτικού Γραφείου‐Κτηρίου Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού
• Αποκατάσταση Κεραμοσκεπής πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού καθώς και συντήρηση και αποκατάσταση των πρόσθετων Αιθουσών νότια του κεντρικού κτηρίου.
• Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Λυκείου Ιαλυσού για την μεταστέγαση του Τμήματος Συντήρησης και Καθημερινότητας της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού.
• Αποκατάσταση Πλατείας Αποστολίδη Ιαλυσού
• Διαμόρφωση Κόμβου (συμβολή Λεωφόρου Ηρακλειδών και Οδού Δημοκρατίας)
• Αντικατάσταση υφισταμένων φωτιστικών ιστών με νέους επί της οδού Ηλιάδων (από Μήδεια έως Ξενοδοχείο Διόνυσος)
• Επέκταση Δημοτικού φωτισμού επί της οδού Δημοκρατίας (από την συμβολή της με την επαρχιακή οδού Ηρακλειδών έως την πλατεία Νικ. Πλαστήρα‐Εκκλησίας)
• Επέκταση Δημοτικού φωτισμού επι της οδού Αγίας Αικατερίνης (από την διασταύρωση της με την οδό Ήρωα Στεφανή έως την συμβολή της με την οδό Ακροπόλεως)
• Αποκατάσταση της οδού Ιαλυσού (από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού έως την πλατεία Nικ. Πλαστήρα –Εκκλησίας)
• Αποκατάσταση της οδού Ηρωα Στεφανή (από τη συμβολή της οδού Δημοκρατίας έως της οδού Τριαντών)
• Συντήρηση 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού
• Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Ιαλυσού
• Συντήρηση και αποκατάσταση σε στάδιο πιστοποίησης της παιδικής χαράς της Πλατείας Ράπτη.