Πορεία στο κέντρο της Ρόδου πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι φοιτητές

Πορεία στο κέντρο της Ρόδου πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι φοιτητές που φοιτούν στο νησί μας διεκδικόντας την επίλυση  μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπ΄ζουν.

Κύριο αίτημα των φοιτητών είναι η δωρεάν σίτιση στους σπουδαστές καθυώς επίσης και η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων.

Ι