Η διαμόρφωση της Ιεράς Μονής Πανορμίτη Σύμης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ

Εις τας αγαπητάς μου οικογενείας κ.κ. Αχιλλέως Κωνσταντινίδη και Γεωργίου Σαρζετάκη, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια διά την εξαίρετον επιτυχίαν των τέκνων των εις τας εισαγωγικάς εξετάσεις του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, του μεν κ. Μηνά Αχ. Κωνσταντινίδη εις την σχολήν πολιτικών μηχανικών, της δε δίδος Θεοδώρας Γ. Σαρζετάκη εις την σχολή Αρχιτεκτόνων.
Παύλος Χ’’Κωνσταντίνου

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 500 ΔΕΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας Δωδεκανήσου, εντός των ημερών πρόκειται να παραληφθούν 500 δέματα τροφίμων, αποστελλόμενα παρά της αμερικανικής οργανώσεως ΚΕΑΡ, και προοριζόμενα διά την διανομήν εις απόρους, η οποία είναι η 10η της εφετεινής σειράς.
Προς τον αυτόν σκοπόν, αποστέλλονται 80 δέματα και εις την νήσον Κω.

ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΝΙΣ
Προχθές έληξαν οι αγώνες του Πανδωδεκανησιακού Πρωταθλήματος τέννις το οποίον διεξήχθη εις τας εγκαταστάσεις του ΡΟΑ. Εις τον τελικόν απλούν ανδρών την πρώτην θέσιν κατέλαβεν ο Α. Παπαγαπητός επιβληθείς εις τον τελικόν τον περυσινόν νικητήν Μανασσή με το σκορ των 3-0 σετ. Εις τον διπλούν μικτόν το ζεύγος Μανασσή Παπαδάκη ενίκησε εις τον τελικόν το ζεύγος Παπαγαπητού-Χατζηκωνσταντήμε 2-0 και κατέλαβε την πρώτην θέσιν.

ΒΡΟΧΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ  ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΑ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΝΑΓΡΟΝ
Χθες καθ’ όλην την νήσον έπεσαν βροχαί διαρκείας πολλών ωρών και εις μερικάς περιοχάς μάλλον ραγδαίαι. Εις την κοινότητα Μεσσαναγρού, επί ημίσειαν ώραν έπεσε χάλαζα μεγάλου μεγέθους.
Ζημίαι δεν αναφέρθηκαν.

ΑΦΙΞΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο διευθυντής του Ιταλικού Φιλολογικού Ινστιτούτου Αθηνών κ. Μπρούνο Λαβανίνι, καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσης εις το Πανεπιστήμιον του Παλέρμου της Σικελίας. Ο κ. Λαβανίνι επεσκέφθη το Αρχαιολογικόν Ινστιτούτον Ρόδου και άπαντα τα αξιοθέατα της πόλεως και της νήσου.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ
Ως ανεκοινώθη, την 25ην τρέχοντος αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το τουριστικόν ατμόπλοιον «Ζαντράν» προερχόμενο εκ Πάτμου. Το «Ζαντράν» εν συνεχεία θα αποπλεύση διά Μεσσήνην της Ιταλίας.

ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το Υπουργείον Παιδείας δι’ εγγράφου του εζήτησεν από το Υπουργείον των Οικονομικών, την έκδοσιν κοινής αποφάσεως, διά την κατάργησιν των πιστοποιητικών απορίας, μαθητών τέκνων εργαζομένων, τα οποία δεν θα ζητούνται εφεξής, διά να εγγραφούν ούτοι με μειωμένα τέλη εις τα σχολεία.

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ
Ο ευρισκόμενος από διημέρου εις την πόλιν Γενικός Γραμματεύς της Ιεράς Μονής του Πανορμίτου κ. Ονούφριος Τσαβαρής επεσκέφθη και έσχεν μακράν συνεργασίαν μετά της Α.Σ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος επί των ληφθεισών αποφάσεων περί της Μονής κατά την διάρκειαν της περιοδείας του Μητροπολίτου εις Σύμην. Καθά πληροφορούμεθα αι εργασίαι επιδιορθώσεως του ιερού ναού και επισκευής κρηπιδώματος εις την παραλίαν θα αρχίσουν εις τας αρχάς του προσεχούς μηνός.