Δωρεάν σίτιση και στέγαση ζητούν οι εκπαιδευτικοί στην Κάλυμνο

Έγγραφο αίτημα προς το Δήμο Καλυμνίων, για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση, υποβλήθηκε από  45 εκπαιδευτικούς Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας που υπηρετούν στο νησί.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 32. «Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών» του Ν. 4483/2017, οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

Το αίτημα κοινοποίησε στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του  ΔΣ Καλύμνου Ποθητός Μαγκούλιας, που πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης. Ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε να μην συζητηθεί εκτός ημερησίας, αλλά να έλθει στην επόμενη τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του ΔΣ για τις λεπτομέρειες της ισχύουσας νομοθεσίας επί του θέματος και για τις δυνατότητες που υπάρχουν από πλευράς Δήμου.

Πηγή: kalymnos-news.gr