Συνεχίζονται οι θριαμβολογίες για το πόσο καλά πήγε η σεζόν,  αλλά η αγορά... πάει όλο και πιο κάτω!

• Κάθε φορά που η υπουργός Τουρισμού κ. Κουντουρά δηλώνει ότι ο τουρισμός αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας... είμαι έτοιμος να βρίσω! Διότι  πέραν της επισήμανσης αυτής τίποτα άλλο δεν κάνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες για τον τουρισμό!

• Αντιθέτως, κάνουν ότι μπορούν για να τον υπονομεύσουν!  Όπως τώρα με το καινούργιο «φασούλι» την επιβολή του τέλους διανυκτέρευσης, από 1ης Ιανουαρίου.

• Κατά τ’ άλλα συνεχίζονται οι θριαμβολογίες για το πόσο καλά πήγε η σεζόν,  αλλά η αγορά... πάει όλο και πιο κάτω! Κι όποιος αντέξει!

Ο κακός