Τα «Kids Athletics» στα Δωδεκάνησα

Η αγάπη των Δωδεκανησίων για το στίβο είναι γνωστή και αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επιτυχίες των σωματείων σε διοργανώσεις επιπέδου, ειδικά των αναπτυξιακών κατηγοριών.  

Τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΓΑΣ εφαρμόζει ανά περιοχή το πρόγραμμα των «Kids Athletics», των παιχνιδιών, δηλαδή, ώστε τα παιδιά των δημοτικών σχολείων να ζουν πραγματικά το κλίμα και τη δράση, μακριά από τη διάκριση αλλά με ουσιαστική εκμάθηση των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού.

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στα Δωδεκάνησα χάρις στη συνεργασία της ΕΑΣ με τα σωματεία της αλλά και τα σχολεία σε κάθε νησί. Και αυτό το διάστημα άλλωστε ο τεχνικός σύμβουλος, Σάββας Διακονικόλας, είναι ανοικτός σε κάθε πρόταση διοργάνωσης των «Kids Athletics» σε κάθε σύγχρονο στάδιο του νομού αλλά και σε όποιον χώρο προσφέρεται για τα παιχνίδια αυτά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Τα πρόσφατα παραδείγματα στη Λέρο και την Πάτμο δείχνουν πόσο δίψα έχουν τα παιδιά να γνωρίσουν κάτι το διαφορετικό και να περάσουν δημιουργικά κι αθλητικά πάνω απ’ όλα το χρόνο τους στο σχολείο.

Είναι χαρακτηριστικό πως την τελευταία τουλάχιστον πενταετία όλα τα νησιά που διαθέτουν σωματείο φιλοξένησαν αυτό το πρόγραμμα με πολλές συμμετοχές, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Η συνεχής ανάδειξη πρωταθλητών στα Δωδεκάνησα άλλωστε μόνο τυχαία δεν είναι, αφού τα αναπτυξιακά γενικώς προγράμματα βοήθησαν στο να ενδιαφερθούν οι σύλλογοι για τις ακαδημίες τους και να ιδρυθούν ακόμα και νέες.

Σημαντικά σημεία από την εγκύκλιο σχετική με τα Kids Athletics από τον ΣΕΓΑΣ:
Βασικός άξονας δράσης, με τη συνδρομή και της ΙΑΑF, αποτελεί το πρόγραμμα Kids’ Athletics και στα πλαίσια του προγραμματισμού που έχει κάνει η IAAF για το Kids’ Athletics, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει επιλεγεί ως μία από τις Ομοσπονδίες στις χώρες υψηλού βαθμού προτεραιότητας, που έχει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτού του έργου.

Σχέδιο Εργασίας (project)
Η υλοποίηση του έργου ορίζεται λεπτομερώς από:
Περιοχές – Σχολεία – Σωματεία: Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να προωθηθεί σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητας των Ε.Α.Σ. – Τ.Ε., με έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχει Σωματείο Στίβου.
Τα δεδομένα που συλλέγονται (περιφέρειες, πόλεις, σχολεία, σωματεία) καταγράφονται αναλυτικά και αποστέλλονται στην IAAF με το αντίστοιχο στατιστικό δελτίο (ανά 2 μήνες).
Πληθυσμός – Στόχος: Μέσα στη χρονική περίοδο που ορίζεται θα πρέπει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνολικά 201.600 μαθητές Δημοτικών Σχολείων.

Εκπαιδευτές – Προσωπικό: Συνολικά θα απασχοληθούν στο έργο 576 προπονητές – εκπαιδευτές του προγράμματος.
Η ομάδα των 24 επικεφαλής εκπαιδευτών του προγράμματος απαρτίζεται από τους Τεχνικούς Συμβούλους των Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. που ήδη επιμορφώθηκαν και πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΕΠΑΚΑΒ.
Οι 24 επικεφαλής με τη σειρά τους εκπαιδεύουν ήδη ο καθένας 24 βασικούς καθηγητές του προγράμματος, οι οποίοι αποτελούν και το βασικό κορμό υλοποίησης του προγράμματος ανά Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.
Συνολικά δηλαδή, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 24x24= 576 άτομα.

Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην υλοποίηση του προγράμματος:
*Οργάνωση των μαθημάτων κατάρτισης των 24 Καθηγητών του Προγράμματος Kids' Athletics.
*Ειδική υποστήριξη στο έργο με τεχνική και οργανωτική υποστήριξη.
*Παροχή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού.
*Ευθύνη κατοχής και κατανομής του αντίστοιχου kit με τον εξοπλισμό Kids’ Athletics στην περιφέρεια της Ε.Α.Σ. – Τ.Ε. ανάλογα με το «καλεντάρι του Kids’ Athletics» στη συγκεκριμένη περιφέρεια.
*Στατιστικές εκθέσεις ανά μήνα στην Επιτροπή Ανάπτυξης, με:
*Σχολείο, φορέα, Αθλητικό Σωματείο που έλαβε μέρος στο πρόγραμμα.
*Ημερομηνία τέλεσης του προγράμματος.
*Αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν.
*Φωτογραφικό υλικό ανά εκδήλωση.
*Βασικό σημείο η καταγγελία και ακύρωση της συμφωνίας σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω.
*Πρόταση υλοποίησης του προγράμματος

Αθλητικό Σωματείο:   Το πρόγραμμα υλοποιείται στο αθλητικό σωματείο, στις κατά τόπους Ε.Α.Σ., σε κεντρικές εκδηλώσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σωματείο – Ε.Α.Σ. / Τ.Ε.: Ενεργοποίηση του ρόλου των Ε.Α.Σ. και κατ΄ επέκταση των Σωματείων στις τοπικές κοινωνίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Πρέπει να θεσμοθετηθούν και να υλοποιηθούν από τις κατά τόπους Ε.Α.Σ. αγωνιστικές δράσεις kids’ athletics 3-4 φορές το χρόνο, όπως επίσης και να παρακινηθούν τα Σωματεία για διεξαγωγή δράσεων Kids’ Athletics «εσωτερικά» σε κάθε Σωματείο.

Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μετά και τη συμφωνία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να επιδιωχθεί η ένταξη του προγράμματος στα Π.Α.Γ.Ο. που υλοποιούν οι Δήμοι (στην κατηγορία των Π.Α.Γ.Ο. «Καινοτόμες Δράσεις») και η υλοποίηση σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Βασική παράμετρος πριν την έναρξη του προγράμματος τοπικά είναι η καταγραφή δημογραφικών στοιχείων και κατανομής των μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων, όπως επίσης και η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ανά Ε.Α.Σ. – Τ.Ε.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα επίδειξης απλώς, αλλά ένα σημαντικό όπλο στα χέρια μας, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, όπου και προπονητικά το τοπίο είναι συγκεχυμένο, ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να παρέμβουμε, να οδηγήσουμε το παιδί στο στίβο αλλά να το κρατήσουμε εκεί μέχρι και την ηλικία που θα αρχίσει πλέον να μπαίνει σε «αγωνιστική δράση».