Βασίλης Περίδης: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν

Στόχος μου θα είναι η αναβάθμιση και η προστασία του κύρους των δικηγόρων, τονίζει ο υποψήφιος πρόεδρος Βασίλης Περίδης

Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου τα τελευταία 27 χρόνια έχοντας διαγράψει μία λαμπρή πορεία ως επαγγελματίας, αλλά και ως «συνδικαλιστής» αφού, από το 2002 έως και σήμερα έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις (γραμματέα, ταμία, Αντιπροέδρου) στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου.

Ο Βασίλης Προμηθέα Περίδης σήμερα, έχοντας την εμπειρία, τη γνώση, τη ίδια ίσως και περισσότερη θέληση για να προσφέρει στον επιστημονικό σύλλογο που ανήκει, διεκδικεί τη θέση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, στις προσεχείς εκλογές που θα γίνουν στις 26 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στη «Ροδιακή» τονίζει πως στόχος του – εφόσον εκλεγεί- είναι «η αναβάθμιση και προστασία του κύρους των δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, η υποστήριξη των συναδέλφων στα δίκαια αιτήματά τους, η αύξηση της δικηγορικής ύλης, η αντιμετώπιση και επίλυση των  προβλημάτων καθημερινότητας των Δικηγόρων».

Ποιοι οι λόγοι που σας ώθησαν να διεκδικήσετε την προεδρία στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου;

Είμαι μαχόμενος δικηγόρος επί 27 χρόνια. Έχω διατελέσει τρεις φορές αντιπρόεδρος, μία φορά Γενικός  Γραμματέας και μία φορά Ταμίας του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Θεωρώ λοιπόν χρέος  μου σήμερα, που το δικηγορικό σώμα βάλλεται ποικιλοτρόπως, να αγωνιστώ μαζί με όλους του συναδέλφους για την αναβάθμιση των συνθηκών άσκησης της Δικηγορίας , τον επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων και των στόχων της ,αλλά και για να δώσουμε ελπίδα και όραμα στους νέους συναδέλφους.

Ποια τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας και πιστεύετε ότι θα πρέπει να τους δοθεί ιδιαίτερη προσοχή;

Η  οικονομική κρίση, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών,  του Φ.Π.Α., οι αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  σε συνδυασμό με τη μείωση του εισοδήματος των πολιτών είχαν ως αποτέλεσμα  τη μείωση της δικηγορικής ύλης και κατ΄ επέκταση του εισοδήματος των δικηγόρων. Πολλοί  συνάδελφοι επειδή δεν μπορούν να συντηρήσουν   γραφεία,  έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο σπίτι  τους.

Η Πολιτεία  με άστοχες νομοθετικές παρεμβάσεις μείωσε  τη δικηγορική ύλη, αύξησε  το κόστος της δικαιοσύνης (αυξημένα παράβολα, μη αναγκαίες πολλαπλές επιδόσεις για συνομολογημένες αγωγές και για κατοίκους αγνώστου διαμονής, παράβολο αναβολής, αύξηση Φ.Π.Α. κ.α.), καθιστώντας απαγορευτική την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων.

Η γραφειοκρατία αυξήθηκε (π.χ. για  μια κληρονομική διαδοχή απαιτούνται  9 πιστοποιητικά), ενώ δεν έχει προχωρήσει  η ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων. Η επικοινωνία με το ασφαλιστικό μας ταμείο  είναι σχεδόν αδύνατη λόγω έλλειψης προσωπικού του, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι συνάδελφοι, που έχουν εγγραφεί και πληρώνουν εισφορές, να εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι.

Η έλλειψη δικαστών, οδηγεί σε  καθυστέρηση   στην έκδοση αποφάσεων, ενώ δεν προωθείται ο θεσμός  της διαμεσολάβησης ή της εξώδικης επίλυσης των διαφορών, που θα δώσουν δουλειά σε δικηγόρους θα μειώσουν το κόστος της επίλυσης των διαφορών και θα βοηθήσουν την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.

Αυτά όλα καθιστούν την άσκηση της Δικηγορίας αγώνα επιβίωσης χωρίς προοπτική, απογοητεύουν τους νέους, που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις ή ακόμη και τρόπο φυγής.

Δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν σε τοπικό επίπεδο τον σύλλογο σας είναι το Δικαστικό Μέγαρο και το Κτηματολόγιο. Ποια η άποψη σας;

Το Δικαστικό Μέγαρο κατασκευάστηκε επί Ιταλοκρατίας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών. Η  ακαταλληλότητα και ανεπάρκεια του κτιρίου είναι δεδομένη. Σε τρία ακροατήρια συνωστίζονται δικαστές, δικηγόροι,δικαστικοί υπάλληλοι  και διάδικοι. Πρέπει  να γίνουν  τα  απαραίτητα  έργα συντήρησής  του.

Μάλιστα η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών διάταξε Πραγματογνωμοσύνη αναφορικά με την κατάσταση και την ασφάλεια του κτιρίου.  Ο Δικηγορικός Σύλλογος  έχει προβεί σε ενημέρωση των αρμοδίων δικαστικών λειτουργών, ενώ έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο και αναμένoυμε οι αρμόδιες αρχές να προβούν σε έργα συντήρησής του.

Πρέπει συνεπώς, είτε να ανεγερθεί νέο Δικαστικό Μέγαρο ή να μεταφερθεί μέρος των υπηρεσιών του σε παρακείμενα  κτίρια. Ιδανική λύση θα ήταν η ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου. Όμως κάτω από τις υφιστάμενες οικονομικές  συγκυρίες  αυτό είναι ανέφικτο.

 Παλαιότερα προτάθηκε η μεταφορά μέρους των υπηρεσιών του στη απέναντι Λέσχη Αξιωματικών του στρατού, είχε εκπονηθεί μάλιστα  αφιλοκερδώς και μελέτη από γνωστό αρχιτέκτονα της Ρόδου, χωρίς όμως αυτή η λύση να προχωρήσει λόγω αντιδράσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα το ακίνητο αυτό έχει περιέλθει στο Δήμο Ρόδου εξακολουθεί, όμως να φιλοξενεί τη Λέσχη Αξιωματικών. Πιστεύω ως πιο εφικτή λύση τη συνεργασία με το Δήμο Ρόδου, ώστε να εξευρεθεί κτίριο στο κέντρο της πόλης, είτε αυτό θα είναι η Λέσχη Αξιωματικών, είτε άλλο για μεταφορά μέρους των υπηρεσιών του. Χωρίς τη συνεργασία και άλλων φορέων και ιδίως του Δήμου η μεταστέγαση ή η μεταφορά υπηρεσιών του θα είναι δύσκολη.

Το Κτηματολόγιο Ρόδου πρέπει επειγόντως να εκσυγχρονιστεί, να στελεχωθεί με προσωπικό, να μεταγραφούν οι εκκρεμείς πράξεις και να επιταχυνθεί η έκδοση  πιστοποιητικών.           

Η διάσταση απόψεων στην κορυφή του  απορύθμισε το σύστημα  και το πρόβλημα επιδεινώθηκε, όταν τέθηκε σε αργία ο Διευθυντής του, ο οποίος  αντικαταστάθηκε από αναπληρώτρια Διευθύντρια.

Η χορήγηση πιστοποιητικών καθυστερεί σημαντικά, αφού εκκρεμούν αιτήσεις για έκδοσή τους πάνω από έτος. Εκκρεμούν δυστυχώς χιλιάδες πράξεις, μεταγράφονται όμως ελάχιστες.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου έχει προβεί μέχρι σήμερα σε συνεχείς διαμαρτυρίες, παραστάσεις  και προτάσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ  μέχρι και Γενική Συνέλευση  έχει συγκληθεί  για το θέμα αυτό, χωρίς όμως η κατάσταση να βελτιωθεί. Το θέμα απασχόλησε κατ΄ επανάληψη και τον τοπικό και Αθηναϊκό τύπο.

Για το θέμα του Κτηματολογίου  απέστειλα πρόσφατα και επιστολή στο γραφείο  του Πρωθυπουργού ζητώντας την παρέμβασή του.

Το πρόβλημα αυτό  έχει φέρει σε απόγνωση τους νέους και τους παλαιότερους συναδέλφους, οι οποίοι ασχολούνται με το Κτηματολόγιο, που  αποτελεί την  βασική πηγή  βιοπορισμού τους και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται  καθημερινά. Με το άρθρο 14 παρ.7 εδ. α του ν. 2308/1995  προβλέπεται η ένταξή του στο  Εθνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα και με το άρθρο 24 του Συντάγματος, ενώ πλέον αυτό αποτελεί και μνημονιακή  υποχρέωση της χώρας.

Η ένταξη του στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι πλέον μονόδρομος.

Ως προς το θέμα καταχώρησης των πράξεων πρέπει να γίνει  η καταχώρηση πρώτα των πράξεων που εκκρεμούν, η αρχική εγγραφή να παραμένει θεμελιώδης  και  να μεταφερθεί ηλεκτρονικά η καταχώρηση  στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Να γίνει δηλαδή η καταχώρηση των τιτλούχων σύμφωνα με τις υφιστάμενες εγγραφές και όχι με νέες εξ αρχής εγγραφές, όπως γίνεται στο υπό σύσταση Εθνικό Κτηματολόγιο.

Για την ομαλή ένταξη του  πρέπει:

1) Να δημιουργήσουμε μία επιτροπή από συναδέλφους γνώστες  του θέματος, που θα ετοιμάσει προτάσεις. Ήδη  υπάρχουν έτοιμες προτάσεις από έγκριτους συναδέλφους, που έχουν ασχοληθεί με το Κτηματολόγιο και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

2) Να γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην  εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο).

3) Να συνεργαστούμε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κώ, όπου υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και το Τεχνικό Επιμελητήριο.

4) Να κινητοποιήσουμε και τους άλλους φορείς του νησιού (βουλευτές, περιφέρεια, Δήμο).

5) Να στηρίξουμε την παραμονή των εργαζομένων στο νέο φορέα, οι οποίοι γνωρίζουν άλλωστε το αντικείμενο.

Ποιες οι προτεραιότητες και οι σχεδιασμοί σας εφόσον εκλεγείτε;

 Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στόχος μου θα είναι η αναβάθμιση και προστασία του κύρους των δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, η υποστήριξη των συναδέλφων στα δίκαια αιτήματα τους, η αύξηση της δικηγορικής ύλης, η αντιμετώπιση και επίλυση των  προβλημάτων καθημερινότητας των Δικηγόρων. 

Μερικές από τις  προτάσεις μου για μια καλύτερη Δικηγορία.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο   θα λειτουργεί  αυστηρά σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.. Στις διάφορες Επιτροπές του Συλλόγου  θα μπορούν να συμμετέχουν  όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν.

2. Προώθηση στην ολομέλεια  των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο και προτάσεις επίλυσης τους.

 3. Τοποθετήσεις και συμμετοχή στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων σε συνεργασία με τους άλλους φορείς (Δήμο, Περιφέρεια, επαγγελματικούς φορείς). 4. Επέκταση μηχανοργάνωσης  στο Σύλλογο και στα Δικαστήρια.

5. Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση των δικηγόρων με σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια.

6. Συνεργασία με το Ινστιτούτο Αιγαίου της Θάλασσας.

7. Συμμετοχή στην βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής του Κτηματολογίου.

 8. Παρεμβάσεις στις υπηρεσίες  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων.

9. Δίκαιη  κατανομή των δικηγόρων  στις καταστάσεις  αυτεπαγγέλτων, όπου θα σημειώνεται πόσες υποθέσεις χρεώνεται καθένας  και ποιού Δικαστηρίου.

 10. Ενίσχυση των αθλητικών ομάδων του Συλλόγου  και της χορωδίας.

11. Ανάληψη πρωτοβουλιών  κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα .

12. Επιβράβευση των παιδιών των συναδέλφων που εισάγονται  στα Α.Ε.Ι.

13. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και έκδοση γραμματίων προείσπραξης.

14. Έκδοση όλων των παραβόλων  ηλεκτρονικά και όχι μόνο από τη ΔΟΥ π.χ. τελών μεταγραφής .

15. Παρακράτηση του Φ.Π.Α. των Γραμματίων από το Σύλλογο και απόδοση του ανά τρίμηνο στους  δικηγόρους  για την πληρωμή του Φ.Π.Α. τους.

16. Προσπάθεια για μη καταβολή Φ.Π.Α.  για τα γραμμάτια  προείσπραξης  στα αυτεπάγγελτα ,αφού το γραμμάτιο πληρώνεται από το Δημόσιο στον Δικηγόρο και προσπάθεια επιτάχυνσης της καταβολής των ποσών των γραμματίων.   

17. Οι υπάλληλοι που θα προσλαμβάνονται για να εργαστούν στα Δικαστήρια, αλλά και στο Κτηματολόγιο, να είναι κατά πλειοψηφία πτυχιούχοι νομικής. Το Υπουργείο Οικονομικών ήδη προσλαμβάνει μόνο πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών.

18. Προσπάθεια βελτίωσης του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ.. Να μην απαιτείται  επίδοση της αγωγής αν αυτή συνομολογείται ή αν συντάσσεται Πρακτικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς. Αν  έχουμε εναγόμενους κατοίκους αγνώστου διαμονής να απαιτείται  μόνο μία επίδοση στον Εισαγγελέα  Πρωτοδικών.

Ο Δικαστής μετά το κλείσιμο της δικογραφίας θα ελέγχει αμέσως το παραδεκτό. Σε περίπτωση ερημοδικίας  θα εκδίδει αμέσως απόφαση, ενώ αν είναι απαράδεκτη θα την απορρίπτει. Έτσι  δεν θα προσδιορίζονται οι απαράδεκτες και οι ερήμην αποφάσεις και θα επιταχυνθεί η εκδίκαση των λοιπών υποθέσεων.

19. Διοργάνωση στο Σύλλογο σεμιναρίου για την πιστοποίηση  της ιδιότητας του διαμεσολαβητή. Ήδη στον πρόσφατο εξωδικαστικό συμβιβασμό των 120 δόσεων του Υπουργείου Οικονομικών  χρησιμοποιηθήκαν ως συντονιστές διαμεσολαβητές δικηγόροι με υψηλές  αμοιβές ανά υπόθεση.

20. Να ζητηθεί γνωμάτευση από το, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  για το  αν υπερισχύει το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών της οικογενειακής κατάστασης, για να μην ζητούν και τα δύο κάποιοι δικαστές .

 21. Επίλυση του θέματος προσκόμισης ή μη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στις εκκρεμείς δίκες.

22. Στελέχωση Ταμείου Νομικών και ΤΥΔΕ με υπαλλήλους και μηχανοργάνωση αυτών. Μεταφορά των μητρώων του ΤΥΔΕ στον ΕΦΚΑ, ώστε να πάψει η ασφαλιστική ταλαιπωρία των Δικηγόρων.

23. Συμμετοχή  σε όλες τις Τοπικές Επιτροπές  των Υπουργείων και των  Οργανισμών  τουλάχιστον ενός Δικηγόρου  ως μέλους.

24. Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σε κάθε κληρονομική διαδοχή να εκδίδονται όλα από ένα μόνο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο)  και όχι από τρία διαφορετικά και αυτό που  εκδίδεται  από το Πρωτοδικείο Αθηνών, να μπορεί  να σταλεί στο Πρωτοδικείο Ρόδου  με e-mail και να εκδίδεται από αυτό.

 Έτσι  πιστεύω θα αυξήσουμε την απασχόληση των δικηγόρων, θα  μειωθεί η γραφειοκρατία, θα επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης, θα αναβαθμιστεί  το κύρος των δικηγόρων και θα δώσουμε ελπίδα και προοπτική στους νέους συναδέλφους.

Γιατί θα πρέπει οι συνάδελφοι σας να σας επιλέξουν μεταξύ των συνυποψηφίων σας;

Σέβομαι και εκτιμώ όλους τους συνυποψήφιους μου. Είναι εκλεκτοί συνάδελφοι με  διάθεση προσφοράς. Μετά όμως από δεκαέξι χρόνια προσφοράς στο Διοικητικό Συμβούλιο έχω τη θεσμική εμπειρία, τη γνώση  και τη δυνατότητα να βοηθήσω από τη θέση του προέδρου, την επίτευξη   των παραπάνω στόχων και να βοηθήσω με τις μικρές μου δυνάμεις στην επίλυση των προβλημάτων, που ταλανίζουν  το Δικηγορικό Σώμα και τη Δικαιοσύνη. Η  μέχρι σήμερα θητεία μου το έχει αποδείξει.