Αυξημένα τα έσοδα του δήμου Ρόδου

Από τις αρχές του χρόνου, τα έσοδα του Δήμου έχουν αυξηθεί, οι δαπάνες έχουν μαζευτεί, ενώ ο Δήμος έχει αποπληρώσει περισσότερους ανθρώπους στους οποίους όφειλε, είναι το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται από την τριμηνιαία έκθεση για την πορεία των οικονομικών του Δήμου, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σάββα Διακοσταματίου.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή, στη χθεσινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την έκθεση εσόδων-εξόδων του τρίτου τριμήνου για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017.
Όπως προκύπτει, λοιπόν, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στα έσοδα του Δήμου, και από την κινητή του περιουσία, καθώς εισέπραξε τόκους από τις τράπεζες αλλά σημαντική αύξηση, της τάξεως του 1,4 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζεται και από τα τέλη που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το γενικό συμπέρασμα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, είναι ότι από την αρχή του έτους μέχρι τώρα, τα έσοδα του Δήμου είναι αυξημένα κατά 7.979.089 ευρώ, ίδιους πόρους. Επίσης, έχει επιτευχθεί μείωση των δαπανών και υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου ποσού 757.833 ευρώ. Δηλαδή, ο Δήμος έχει αποπληρώσει περισσότερους ανθρώπους και παρουσιάζει αύξηση εσόδων. 

Ακόμη, με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωράει η προσέλευση συμπολιτών μας που οφείλουν στο Δήμο για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των εκατό δόσεων. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες κατατέθηκαν ακόμα τέσσερις αιτήσεις για ρύθμιση μεγάλων οφειλών προς το Δήμο, οι οποίες συνολικά ανέρχονται στα 330 χιλιάδων ευρώ! Μάλιστα, επειδή το ποσό υπερβαίνει αυτό που μπορεί να ρυθμίσει η ταμίας, οι αιτήσεις έπρεπε να έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή. 

Άλλα θέματα
Επίσης, στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής, εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος που αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και γενικά των δομών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Ο διαγωνισμός ανέρχεται στα 385 χιλιάδες ευρώ, έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής, προχωράει απρόσκοπτα η προμήθεια και θα υπογραφεί εντός είκοσι ημερών το συμφωνητικό με τους προμηθευτές, που είναι κατά ομάδες. 

Ακόμη, χθες, ενέκριναν το πρακτικό της δημοπρασίας, αναδείχθηκε δηλαδή μειοδότης, για το έργο συντήρησης παλαιών και τοποθέτησης των 35 χιλιάδων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο Δήμο , προϋπολογισμού 37.500 ευρώ.
Επίσης, ενέκριναν τα πρακτικά της επιτροπής συνοπτικού μειοδότη για την προμήθεια κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας, όπως και τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκμίσθωση μηχανημάτων για αγροτική οδοποιία και καθαρισμού ρεμάτων και ΧΑΔΑ κτλ. για τη χειμερινή περίοδο, προϋπολογισμού 60 χιλιάδων ευρώ. Αυτό το τελευταίο αφορά στις ενότητες Αρχαγγέλου, Αταβύρου, Ρόδου και Ιαλυσού.