Στην τελική ευθεία  οι εκλογές στο ΕΒΕΔ

 Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου γνωστοποιεί ότι:
Οι κυρωθέντες από την Εκλογική Επιτροπή προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι, στους οποίους περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα να ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017, θα εκτεθούν στο Επιμελητήριο, επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Όσοι έχουν αντιρρήσεις κατά των εκλογικών καταλόγων, μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας έκθεσης των εκλογικών καταλόγων, δηλαδή από τις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.
Οι ενστάσεις, πρέπει να κοινοποιηθούν στην Εκλογική Επιτροπή με δικαστικό επιμελητή (Γρ. Λαμπράκη 8, Ρόδος, αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Ιωάννης).

Η εκδίκαση των ενστάσεων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει στο Επιμελητήριο στη Ρόδο σε δημόσια συνεδρίαση εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν έγκαιρα την ακριβή ημερομηνία και ώρα εκδίκασης των ενστάσεων.
Η προθεσμία για την εξόφληση ή τον διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών (στο ΓΕΜΗ ή στο Μητρώο Επιμελητηρίου) μέχρι και του έτους 2016 είναι μέχρι και την 6η Νοεμβρίου 2017.

Ρόδος   25 Οκτωβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ