Πρόεδρος στους ξεναγούς ο Αλέξανδρος Κολιάδης

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 οι αρχαιρεσίες του σωματείου μας, απ’ όπου προέκυψε η νέα διοίκησή του.

Προχθές, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε Σώμα, απ’ όπου προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα.

ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για το αξίωμα του Προέδρου

ΞΥΛΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για το αξίωμα του Αντιπροέδρου

ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για το αξίωμα της  Γενικής Γραμματέας

ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για το αξίωμα του Ειδικού Γραμματέα

BORDREZ ADRIEN για το αξίωμα του Ταμία

ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Μέλος Α΄

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μέλος Β΄