Μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση-«πρόκληση»

Του Ν. Θεοδώρου
οικονομολόγου-επιχειρηματία

Παρακολουθώ με πολύ προσοχή την δημοσιοποίηση των προσπαθειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Α) για την ανεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων (κυρίως χαμηλότοκων δανείων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού σε νησιά που βρίσκονται στα όρια της.

Άλλωστε το αντίστοιχο παράδειγμα της Κύπρου, με σκοπό την ανεύρεση χαμηλότοκης δανειοδότησης για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων, το οποίο γνωστοποίησα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Περιφερειάρχη από το 2014, είναι αυτό που ορθώς κατά την άποψή μου υιοθέτησε και η Περιφερειακή Αρχή. 

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι για αυτά τα έργα, ο χαμηλότοκος δανεισμός, εάν αξιοποιηθεί αποδοτικά μπορεί να γίνει η πιο συμφέρουσα από όλες τις άλλες διαθέσιμες στους φορείς του Δημοσίου λύσεις χρηματοδότησής τους. θέλω να αποσαφηνίσω πως παρά το ότι χάρηκα όταν αρκετούς μήνες μετά την αποστολή του ως άνω μηνύματος μου προς τον κ. Περιφερειάρχη πληροφορήθηκα εντελώς τυχαία  από τρίτους ότι ξεκίνησαν οι αναγκαίες από την πλευρά της  Π.Ν.Α σχετικές επαφές με τις αρμόδιες Κυπριακές-Ελληνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες  δεν μου ζητήθηκε, δεν είχα και δεν έχω καμία συμμετοχή σε αυτές.

Ως εδώ καλά, και πιστεύω ότι τα σοβαρά, νομικά, διοικητικά, οικονομικά, πολιτικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες της Π.Ν.Α μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, ειδικά εάν τεκμηριωθεί από μέρους της ότι υπηρετούν έναν σαφή σχεδιασμό ο οποίος κυρίως εστιάζει στην επίτευξη κοινωφελούς ανάπτυξης και ευημερίας της τοπικής κοινωνίας.

Είναι τεράστιας σημασίας για τον τόπο το εάν οι δανειακοί πόροι που μπορεί να εξασφαλιστούν θα εισέλθουν στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό τους, στην τοπική οικονομία, ως πολλαπλασιαστές ή εάν θα φύγουν εξαιτίας της συνήθους πρακτικής των επιτήδειων προς άλλες οικονομίες και μάλιστα τρίτων χωρών, δημιουργώντας άλλη μια χαμένη για τον τόπο ευκαιρία.

Οι αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίησή τους μέσω των δημόσιων συμβάσεων και των στρατηγικών του τριπλού και τετραπλού έλικα που υιοθετούν, έχουν ενσωματωθεί και στο Ελληνικό Δίκαιο (κυρίως στον νόμο 4412/2016, τους νόμους για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και το ΕΣΠΑ 2013-2020) και η αξιοποίησή τους για να αποτρέψουν τις επιζήμιες σε βάρος όλων μας πρακτικές των κερδοσκόπων είναι στην διάθεση όλων των φορέων του Δημοσίου .

Το ερώτημα είναι, τι προτίθεται να κάνει η παρούσα περιφερειακή αρχή για αυτό και πως πραγματικά προτείνει στους ΟΤΑ και στους πολίτες που καλεί να δανειστούν, να χρησιμοποιήσουν τα δάνεια που θα πάρουν.

Ποιο είναι το σχέδιό της και ποιος ο ρόλος της

Δεσμεύεται η ΠΝΑ, και με ποιο συγκεκριμένο τρόπο, ότι:

1. Θα φροντίσει να εξυπηρετήσουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη;

2. Θα μεριμνήσει να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (RΙS3) για την ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου;

3. Θα εγγυηθεί και πως, το ότι θα υπηρετήσουν το αναπτυξιακό μοντέλο που στηρίζεται στην  ΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με σκοπό την κονωφελή ευημερία του τόπου;

Ή μήπως δεν έχει σχέδιο άλλο από το να ρίξει φρέσκο χρήμα στο μύλο του γνωστού συστήματος μέσω του οποίου οι δαπάνες του Δημοσίου πτώχευσαν την χώρα και πλούτισαν τους ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ;

Το ερώτημα αυτό πρέπει να απαντηθεί άμεσα, με έργα και όχι με λόγια, πριν οι Δήμαρχοι της περιοχής μας, εν αγνοία τους ίσως, υποθηκεύσουν με δανεισμό τις κοινωνίες μας. Με πρώτο, κατά την γνώμη μου, έργο την δημιουργία εδαφικού-τοπικού cluster, στο οποίο θα συμμετέχουν οι προβλεπόμενοι από τον νόμο φορείς  όπως ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωνικοί εταίροι της Περιφέρειας.

Στα πλαίσιά του στη συνέχεια θα δημιουργηθούν τα επίσης προβλεπόμενα από τον νόμο συνεργατικά σχήματα, με την συμμετοχή των πραγματικών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, δηλαδή των επιχειρήσεων που έχουν την γνώση, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, την εμπειρία και την επάρκεια να αυξήσουν την τοπικά προστιθέμενη αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα αγοραστούν για την υλοποίηση των έργων ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της απόδοσης των δανείων προς όφελος των πολλών που θα κληθούν να τα εξοφλήσουν και όχι των λίγων που θα προσπαθήσουν να τα ιδιοποιηθούν.

Τώρα είναι η ώρα που τα έργα και όχι τα λόγια θα δείξουν ποιος είναι ποιος και τι πραγματικά επιδιώκει.

Ίσως όλα αυτά να αποτελούν μια καλή ευκαιρία για να αποκτήσει πρόσθετο ενδιαφέρον το επικείμενο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας ...

Εμείς, που κατασκευάζουμε εδώ στην Ρόδο τους μοναδικούς TAYLOR MADE LED λαμπτήρες και τα αντίστοιχα LED MODULES με την κορυφαία σχέση αξίας – τιμής στην  παγκόσμια αγορά, δηλώνουμε παρόντες και διαθέσιμοι για να συνεργαστούμε με κάθε ενδιαφερόμενο που επιδιώκει την εξυπηρέτηση  της κοινωφελούς ανάπτυξης με σκοπό την ευημερία του τόπου μας και των ανθρώπων του.