ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1971


ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ 
ΠΟΣΟΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΚ ΡΟΔΟΥ

Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, υπερέβη παν προηγούμενον ο αριθμός των προσελθόντων εις την Ιεράν Μονήν Πανορμίτου προσκυνητών, εκ Ρόδου και εκ των λοιπών νήσων της Δωδεκανήσου. Χθες το εσπέρας ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ετέλεσεν πανηγυρικόν εσπερινόν, σήμερον δε θα παραστή κατά την Θείαν λειτουργίαν.
Διά την τήρησιν της τάξεως εις την Μονήν και εις ενίσχυσιν της δυνάμεως του Λιμεναρχείου Σύμης, ανεχώρησε διά την μονήν δύναμις του Λιμεναρχείου Ρόδου, με επικεφαλής τον υπολιμενάρχην ανθυποπλοίαρχον Βασιλόπουλον. Ως εγνώσθη, διά την αποβίβασιν των προσκυνητών εκ των ατμοπλοίων «Άνδρος» και «Κυκλάδες», τα οποία εκτάκτως προσήγγισαν εις Μονήν κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, εχρησιμοποιήθησαν 3 μεγάλα πετρελαιοκίνητα της Σύμης.

ΠΟΣΟΙ ΕΦΥΓΑΝ
Κατά σχετικάς πληροφορίας την Τετάρτην ανεχώρησαν διά του Π/Κ «Ιάκωβος» 80 προσκυνηταί και διά του Π/Κ «Καλλιόπη» 40.
Εξ άλλου, χθες ανεχώρησαν διά του ατμοπλοίου «Άνδρος» 370, διά του Π/Κ «Ιάκωβος» 80, διά του μότορσιπ «Επτάνησος»110, διά του ατμοπλοίου «Κυκλάδες» 610 και διά του μοτορσίπ «Δωδεκάνησος» 120 προσκυνηταί.
Το σύνολον των αναχωρησάντων ανέρχεται εις 1410 προσκυνητάς υπολογίζεται όμως ότι εις την μονήν έχουν συγκεντρωθή περισσότεροι.

ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΚ ΓΡΙΠΠΗΣ 
ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ (του ανταποκριτού μας).
Εις έντασιν εμφανίζεται η Ασιατική γρίππη εις ολόκληρον την Κάρπαθον, οι κάτοικοι δε, δεν κρύπτουν την ανησυχίαν των.
Εξ άλλου, εκτός των ήδη σημειωθέντων θανάτων, προχθές ανεφέρθησαν 2 νέοι θάνατοι εις Όλυμπον και ένας εις Μενετές.

ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ
Την προσεχή εβδομάδα η προϊσταμένη του Παραρτήματος της «Φανέλλας του Στρατιώτου» εις Ρόδον κ. Γεωργαντέλλη, συνοδευόμενη υπό του οικονομικού συμβούλου κ. Χριστάκη και του ταμίου του υποκαταστήματος Ρόδου της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών θα ολοκληρώση την περιοδείαν της εις κοινότητας της Ρόδου, προς διανομήν των κουπονίων διά τον διενεργηθησόμενον υπέρ της «Φανέλλας του Στρατιώτου» Έρανον.
Χθες η κ. Γεωργαντέλλη, διένειμε κουπόνια του Εράνου εις 22 εκ των κοινοτήτων της Ρόδου.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Ο δικηγόρος και βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος κατά την εορτήν των Ταξιαρχών δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
Ο κ. Μιχαήλ Αλμυρός, δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
Ο Μ. Τσατσαρώνης ιατρός δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
Ο κ. Μιχ. Μπρούζος δεν εορτάζει ούτε δέχεται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μας θεωρούμεν όπως και δημοσία εκφράσωμεν τας ευχαριστίας μας προς τον Σύλλογον «CLEOVOULOS THE RODIAN» των Κοσκινιατών Αμερικής, διά την σημαντικήν δωρεάν των, προς εξωραϊσμόν του γηπέδου Κοσκινού εκ 1000 δολλαρίων.
Το Δ.Σ. του «Διγενή»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Κοσκινιατών «Ο Διγενής» ευχαριστεί και δημοσίως το Δ.Σ. της ΑΗΕΡ και την Διεύθυνσιν αυτής διά την ευγενή χειρονομίαν, την δωρεάν παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος εις την λέσχην του Σωματείου.
Το Δ.Σ. του «Διγενή»

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Εις την θυγατέρα του φίλου μας δίδα Αρετήν Μαστρογιαννάκη τελέσασαν τους γάμους της μετά του κ. Κωνσταντίνου Ευθ. Μπόνη απευθύνομεν τα θερμά μας συγχαρητήρια και ευχόμεθα ρόδινον τον συζυγικόν των βίον.
Οικογένεια Εμμ. Παπαβασιλείου