Φλας στο παρελθόν: 20 άτομα προσέφεραν αίμα στην τράπεζα αίματος

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΠΙΒΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΑΤΜ. “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ”
Μεταφερόμενος εκ Πάτμου συνοδεία του εκεί ιατρού κ. Τηλιακού προς θεραπείαν εις το Γενικόν Νοσοκομείον Ρόδου ο Εκκλησιάρχης και υπεύθυνος του Σκευοφυλακείου της Μονής Πάτμου Ιερομόναχος Γεράσιμος Σχοινάς, απεβίωσε συνεπεία καρδιακής προσβολής, εντός του ατμοπλοίου “Καραϊσκάκης”, πλησίον της Σύμης.
Η σορός του εκλιπόντος Εκκλησιάρχου μετεφέρθη δια του ιδίου πλοίου χθες προς ενταφιασμόν εις Πάτμον.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΛΛ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Ρόδου, την προσεχή Δευτέραν 11ην τρέχοντος μηνός και ώραν 9ην π.μ. επί τη εορτή του Αγίου Μηνά, τελεί εν τω Ιερώ Ναώ του Νεκροταφείου (Αγ. Δημητρίου) το καθιερωμένον ετήδιον Αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ των Μεγάλων αυτοίς Ευεργετών των και Ιδρυτών του Ι. Ναού
ΜΙΝΩΟΣ, ΜΑΡΟΥΛΙΤΣΑΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΩΝ
και παρακαλεί πάντας τους τιμώντας την μνήμην αυτών όπως παραστώσι κατ’ αυτό.
Εκ του Γραφείου της Ε.Ο. Κοινότητος Ρόδου τη 6/11/57

20 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΑΙΜΑΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν του τμήματος Αιμοδοσίας Ρόδου του Ελλην. Ερυθρού Σταυρού κατά τον παρελθόντα μήνα Οκτώβριον προσέφερον εθελοντικώς αίμα εις την Τράπεζαν αίματος 20 πρόσωπα αμφοτέρων των φύλων.
Ταύτα είναι τα:
Ν. Τσαγκάρης, Α. Μοίρος, Σ. Φραντζής, Σ. Λουκάς, Κ. Αθανασάκης, Γ. Κανάκης, Η. Χαρλαύτης, Ν. Μανοΐλας, Π. Κουφού, Ι. Καρίκης, Ν. Αντωνιάδης, Ν. Οικονόμου, Χ. Στεργανάκης, Π. Παπαντωνίου, Ι. Αδρεαδάκης, Ν. Παπαφίγκος, Π. Καινούργιος, Ν. Χακά και Μ. Λιλαίος (συγγενής αιμολήπτου).


619 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΕΝΑΥΤΟΛΟΓΗΘΗΣΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
Ως πληροφορούμεα κατά το 20μηνον διάστημα από της αναλήψεως των καθηκόντων του κ. Κωτιάδη ως Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εναυτολογήθησαν εν συνόλω 619 Δωδεκανήσιοι ναυτικοί ενεργείαις και διευκολύνσει αυτού εις πλοία κυρίως εξωτερικού ή εσωτερικού. Ούτοι κατανέμονται κατά νήσους ως εξής: Ρόδος 92, Κως 54, Κάλυμνος 103, Σύμη 141, Κάρπαθος 43, Τήλος 7, Νίσυρος 17, Χάλκη 6, Πάτμος 15, Καστελλόριζον 16, Λέρος 30, Αστυπάλαια 32, Λειψοί 9, Κάσος 23, Αγαθονήσι 1, Δωδεκνήσιοι εκ λοιπής Ελλάδος 30.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΛΑΙΟΥ;
Ως πληροφορούμεθα, η Ενωσις Γ. συνεταιρισμών η οποία είχεν υποβάλει αίτησιν εις την ΑΤΕ δια χρηματοδότησιν προς συγκέντρωσιν ελαίου, τελεί ήδη εν αναμονή απαντήσεως, προς καθορισμόν των περαιτέρω ενεργειών της επί του ελαίου. Πιστεύεται ότι η απάντησις δυνατόν να μη είναι συνηρτημένη προς τας γενικάς αποφάσεις.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (του ανταποκριτού μας). Υπό του Αγροτικού γεωπόνου Καρπάθου παρελήφθησαν ποσότητες λιπασμάτων, αι οποίαι εις τους γεωργούς όλων των κοινοτήτων, προς κάλυψιν των αναγκών των.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΑΤΩΝ
Χθες υπό του αρμοδίου μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας εγένετο χθες η πληρωμή των οδοστατών της νήσου Ρόδου εργασθέντων το δεύτερον δεκαπενθήμερον μηνός Οκτωβρίου.

ΔΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν οι όροι της δημοπρασίας δια την κατασκευήν δεξαμενής εις θέσιν “Ταλβάζ” της κοινότητος Τριάντα, προϋπολογισθείσης δαπάνης 8.000 δραχμών. Το ποσόν τούτο εχορηγήθη υπό τύπον δανείου παρά του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.

ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
Χθες αι μαθήτριαι του Καζουλλείου Γυμνασίου εξέδραμον εις την τοποθεσίαν “Πευκάκια”.
Κατά την διάρκειαν της εκδρομής εγένοντο και διδασκαλίαι.
Εξ άλλου και αι μαθήτριαι της Οικοκυρικής Σχολής εξέδρασμον εις “Πευκάκια”.