Έκκληση του Συνδέσμου Προπονητών στα μέλη του

Απευθύνεται σ’ αυτά που φοίτησαν στις σχολές μέχρι το τέλος του 2014, καθώς κι εκείνα που απέκτησαν πιστοποίηση UEFA A’ και UEFA B’

Έκκληση στους προπονητές-μέλη του, που φοίτησαν στις σχολές που διοργανώθηκαν μέχρι το 2014, καθώς σ’ εκείνους που είναι κάτοχοι πιστοποίησης UEFA A’ και Β’, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα  της, προκειμένου να ενημερωθούν για τη λειτουργία ανανεωτικών σχολών και να αποφύγουν τυχόν απρόοπτα, απευθύνει η διοίκηση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου. Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τη συνάντηση της Ένωσης των Προπονητών με τους αρμόδιους παράγοντες της ΕΠΟ, η οποία και απέστειλε ενημερωτική επιστολή.

 Στο σημαντικό σημείο της αναφέρονται τα ακόλουθα:

 «Επειδή αποφασίσθηκε να γίνουν, ανανεωτικές σχολές προπονητών μέσα στο 2017, προκειμένου να ορισθούν τα κέντρα που θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω σχολές, σας παρακαλούμε μέχρι τις 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή να μας στείλετε κατάσταση των μελών σας, που έχουν φοιτήσει σε σχολές προπονητών μέχρι και το τέλος του 2014. Αυτές τις σχολές θα έχουν την δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν και όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι όφειλαν  να περάσουν τις σχολές και δεν πέρασαν (πριν από το 2014). Σας επισημαίνουμε ότι για να εκδοθεί δελτίο πιστοποίησης, προκειμένου να εργασθεί ο προπονητής, θα του ζητείται εκτός των άλλων και βεβαίωση παρακολούθησης των σχολών αυτών, που θα χορηγείται από την Ε.Π.Ο.

Επίσης σας παρακαλούμε να μας στείλετε, μέχρι την 15/11/2017, ημέρα Τετάρτη, κατάσταση με τα μέλη σας, που έχουν πιστοποιήσεις ΟΥΕΦΑ Β και Α και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα επανεξέτασης, καθώς και αυτών που δεν έχουν επανεξετασθεί, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των δύο ετών, ανεξαρτήτως εάν έχουν πιστοποιήσεις από την Ε.Π.Ο. Στην κατάσταση θα φαίνεται και η σχολή που φοίτησαν καθώς και η χρονολογία, που έγινε η σχολή».