Λεξιστορείν: Τον έκαναν τσακωτό!

Η λέξη τσακωτός φαίνεται να έχει ομηρική καταγωγή .Συγκεκριμένα προέρχεται από το ομηρικό επίθετο «ζάκοτος» (επιτατικό «ζα» +το ρήμα κοτώ= θυμώνω ή τολμώ) που σήμαινε αυτόν που είναι πολύ εριστικός , που θυμώνει με το παραμικρό.

Το ζάκοτος εξελίχθηκε σε ζακοτός--τσακοτός--τσακωτός, καθώς αυτός που θυμώνει έντονα γίνεται εύκολα αντιληπτός και δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματα του. Από την ίδια ρίζα φυσικά προέρχεται και το ρήμα τσακώνομαι ως αποτέλεσμα του υπέρμετρου θυμού.