Με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την ίδρυση ανεξαρτήτου τμήματος ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο της Ρόδου

Γράφει ο  Γεώργιος Α. Κατσουράκης

Επιτρέψετε μου να αναφέρω ορισμένα γεγονότα – ενέργειες που έγιναν τότε:
Από το 2006 είχε ξεκινήσει το όραμα της δημιουργίας του η οποία κρίθηκε αναγκαία όπως πρόκυπτε από:
1. την εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με αριθ. Πρωτ. Ε.Σ/17/13.5.2006 
2. του εγγράφου του αντιπροέδρου του ΔΣ. του Νοσοκομείου με αριθ. πρωτ. 307/10.4.2006
3. της απόφασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου στη 11 συνεδρίαση του στις 8.5.1006 
4. έγκριση Δημιουργίας Τμήματος Ακτινοθεραπείας από την β΄ ΔΥΠΕ με αρ. 4 / 1-07-2006 / θέμα 5ο 
5. Από την διαφυγή ημερών εργασίας συγγενών – υπαλλήλων του Κράτους που υπολογίζεται σε κόστος ετήσιο στο ποσό 4.320.000,00€
6. Από την άδεια σκοπιμότητας από το τμήμα υγείας της διεύθυνσης υγείας – πρόνοιας Ν.Α. Δωδεκανήσου με αριθ. πρωτ. 8261/27-7-2006

Με τη μελέτη που είχε συντάξει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την είχαμε λάβει υπόψη στο αρχικό ΤΔΕ αναφερόντουσαν τα ακόλουθα τότε (2006):
1. Τα περιστατικά καρκίνων αυξάνουν. Έχουμε ξεπεράσει τους 500 ασθενείς με μια τάση αυξανόμενη μόνο στη πόλη της Ρόδου 
2. Τα ετήσια έξοδα στη Ροδιακή κοινωνία ξεπερνούν ετησίως τα 9.000.000€ μόνο σε μετακίνηση και παραμονή εκτός Ρόδου που αν υπολογίσουμε ότι το ποσό των 5.000.000€ είναι μόνο τα αεροπορικά εισιτήρια και αυτά μπορούν κατά ένα ποσοστό να τα επωφεληθούν τα ασφαλιστικά Ταμεία διότι με την ίδρυση του τμήματος δεν θα είναι υποχρεωμένα να αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους τους και

3. οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου που περιλαμβάνονται στο «αναπτυξιακό όραμα» 2007- 2013 προβλέπουν :
α) άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, δίνοντας βάρος στην ανάπτυξη των νοσηλευτικών υποδομών στην περιφέρεια
β) στην ανταποκρισιμότητα του συστήματος υγείας στις προσδοκίες των πολιτών 
γ) δικαιοσύνη στην κατανομή των βαρών στη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και στην προστασία των νοικοκυριών έναντι του οικονομικού κινδύνου σαν συνέπεια της αντιμετώπισης κάποιας ασθένειας
δ) Τον εκσυγχρονισμό κεντρικών και περιφερειακών νοσοκομείων
Τη δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση, σε τοπικό επίπεδο, υγειονομικών ζητημάτων χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του πληθυσμού προς τα μητροπολιτικά κέντρα

Η δημιουργία του τμήματος αυτού θα:
Α. Αναβαθμίσει το νοσοκομείο μας όπως αυτό προβλέπεται και από τις σχετικές διατάξεις
1ο της § 2 του άρθρου 4 και της § 5 του άρθρου 5 του Συντάγματος 
4ο της § 3 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 ΦΕΚ 81 τ. Α 
3ο της 1η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. πρωτ. 23681/ΕΥΣΑΠΠ 882/4.6.2004 για «συνέχιση της δημιουργίας βασικών υποδομών, για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και συνοχή» με «ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής.
4ο του οράματος του Υπουργείου 2007 - 2013"

Αγαπητοί μου κύριοι Δωδεκανήσιοι βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος
Λυπάμαι πραγματικά που ένα τόσο σημαντικό έργο για την κοινωνία δεν προχώρησε από το 2006.
Δεν είναι θέμα πολιτικό και θα μπορούσε από τότε το έργο να είχε γίνει και να μην υπήρχαν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Υπήρξε μάλιστα και σχετική χωροθέτηση από τις τεχνικές υπηρεσίες της Πολεοδομίας της Ρόδου.
Υπήρχε διάθεση τόσο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αφιλοκερδώς να προσφέρει τις υπηρεσίες του όσο και άλλοι επώνυμοι χωρίς οικονομικό συμφέρον αλλά μια συνεισφορά ανιδιοτελής από τους ανθρώπους αυτούς.
Έστω και την τελευταία στιγμή ας αποφασισθεί η πραγματοποίηση του ξεπερνώντας τυπικά επουσιώδη υπηρεσιακά προβλήματα. 
Γι΄αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί για να αποφασίζουν πρωτίστως για το κοινωνικό συμφέρον ξεπερνώντας την γάγγραινα της γραφειοκρατίας. 
Τα 9 εκατομμύρια ετησίως τότε θα είναι τώρα περισσότερα για την τοπική κοινωνία.
Έλεος για αυτόν τον τόπο. Όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα γι' αυτόν τον τόπο.