Μονόδρομος η κεφαλαιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης

Γράφει ο  Πάρις Τσάρτας
στο Έθνος

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού την περίοδο 2011-2017 συνεχίζονται, αποτελώντας ένα μοναδικό διεθνές δεδομένο αναφορικά με τους ρυθμούς ανάπτυξης και βελτίωσης των τουριστικών δεικτών μιας τουριστικής χώρας.

Η εξέλιξη αυτή, άλλωστε, διαφαινόταν ήδη -όχι σε αυτό το επίπεδο- από πολλές θετικές -όχι συστηματοποιημένες- πολιτικές του τουρισμού στην περίοδο 2000-2010.
Σημειώνω τις δύο κατά τη γνώμη μου καθοριστικής σημασίας παραμέτρους της θετικής αυτής πορείας. Η πρώτη είναι η ποιοιτική και ποσοτική διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος: νέοι προορισμοί, πολλά νέα και ειδικά προϊόντα, άμβλυνση της εποχικότητας, σύγχρονες πολιτικές προβολής, επιδίωξη της βιωσιμότητας.
Η δεύτερη είναι η αναβάθμιση της σημασίας του τουρισμού τόσο πολιτικά όσο και κοινωνικά την τελευταία δεκαετία, όπως προκύπτει από τη σημασία που δίνουν πλέον τα πολιτικά κόμματα και ευρύτερα οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε αυτόν.

Εάν όμως δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές, αποφασιστικές και ρηξικέλευθες, οι οποίες θα συμβάλουν στην κεφαλοποίηση αυτής της εξέλιξης, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια νέα ύφεση της τουριστικής ανάπτυξης αλλά και στην απαξίωση της σημασίας του τουριστικού τομέα και αυτό δεν πρέπει να συμβεί....Τέτοιες δράσεις και πολιτικές είναι:
• Εξειδικευμένες σταθερές παρεμβάσεις στο τρίπτυχο «Χωροταξία- Επενδύσεις- Φορολογική Πολιτική», με κοινό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πολυποίκιλου τουριστικού προϊόντος της χώρας: προορισμοί, επιχειρήσεις.

• Ουσιαστική και όχι συμβολική αναβάθμιση του ρόλου του υπουργείου Τουρισμού σε πρώτο τη τάξει υπουργείο, με ουσιαστικές και όχι περιθωριακές αρμοδιότητες, καθώς και του ΕΟΤ ως εκτελεστικού φορέα του σε συνδυασμό με την εκλογή υπερκομματικού γενικού γραμματέα με πενταετή θητεία στο υπουργείο ως συμβολική κίνηση της σημασίας που αποδίδεται στον τουρισμό.
• Άμεσες πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης στελεχών και υπαλλήλων με τουριστική εκπαίδευση σε όλους τους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στη διάθεση του τουριστικού προϊόντος: υπουργείο, ΕΟΤ, επιχειρήσεις τουρισμού, ΟΤΑ. 

Η χώρα μας διαθέτει ένα ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό από όλες τις βαθμίδες της τουριστικής εκπαίδευσης, το οποίο όμως παραμένει ακόμη σε υψηλό ποσοστό ανεκμετάλλευτο και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Συμπερασματικά, η κεφαλοποίηση της δυναμικής της τουριστικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών δεν είναι κλαδικό ζήτημα ή τομεακή επιλογή, είναι απλά εθνική ανάγκη και συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια εξόδου της χώρας από την πολυετή μνημονιακή κρίση.