Αισιοδοξία για  τις προκρατήσεις για τη νέα σεζόν

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στους τουριστικούς παράγοντες λόγω του ότι οι προκρατήσεις για τη νέα σεζόν παρουσιάζονται αυξημένες, αλλά... χρειάζεται προσοχή.

Ο τουρισμός είναι ευαίσθητο προϊόν και όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ας ευχηθούμε πάντως ότι θα επαληθευτούν οι προβλέψεις και ότι η νέα τουριστική περίοδος θα εξελιχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα.