Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1978

ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ  Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΧΘΕΣ

Μετά πάσης επισημότητος εορτάσθη χθες εις Ρόδον η επέτειος του πολιούχου Ρόδου Νεομάρτυρος Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου. Από της πρωίας είχε σημαιοστολισθή η παραλιακή λεωφόρος Νεοχωρίου, ετελέσθη Αρχιερατική λειτορυγία χοροστατούντων των Μητροπολιτών Καρπάθου, Κάσου κ. Αποστόλου, Καλύμνου-Λέρου και Αστυπαλαίας κ. Ισιδώρου και Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, συμπαραστατουμένων υπό σύμπαντος του Κλήρου της Επαρχίας.

Την 10ην πρωινήν εγένετο η λιτάνευσις των Λειψάνων και της Εικόνος του Αγίου διά των κεντρικοτέρων οδών της Νέας Πόλεως, προηγουμένης της Φιλαρμονικής του Δήμου. Την πομπήν συνώδευον εκατέρωθεν άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου, του Αεροπορικού Αποσπάσματος και της Διοικήσεως Χωροφυλακής, ως και τμήματα σχολείων, προσκόπων και ελληνίδων οδηγών. 
Ηκολούθουν ο Παρεπιδημών Υπουργός Οικονομικών κ. Θηβαίος, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ο δήμαρχος κ. Πετρίδης, ο Ανώτατος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος και άλλοι επίσημοι.
Την πομπήν έκλεινε πλήθος κόσμου.
Επ’ ευκαιρία της εορτής ετελέσθησαν χθες τα εγκαίνια του παρεκκλησίου του Δημαρχείου.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Χθες απέπλευσαν εκ Ρόδου δι’ ανοικτήν θάλασσαν το αεροπλανοφόρον «Λέϋτε» και τα 6 αμερικανικά αντιτορπιλλικά, τα οποία ως γνωστόν, ευρίσκοντο εις Ρόδον από της 8ης τρέχοντος.
Χθες κατέπλευσεν ενταύθα εν ανεφοδιαστικόν σκάφος το οποίον απέπλευσε μετά των λοιπών σκαφών.

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΣΧΟΛΗ Τ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΑΘΗΝΑΙ, 14.
Διά την απρόσκοπτον λειτουργίαν της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης είχεν επανειλημμένας συνεργασίας μετά του υπουργού Προεδρείας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσου και του Γεν. Γραμματέως του ΕΟΤ κ. Φωκά.
Μέχρις εξασφαλίσεως των απαιτουμένων διά την Σχολήν πόρων απεφασίσθη και εξεδόθη απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου, διά την χορήγησιν δανείου εξ 1.000.000 δραχμών εκ του Ταμείου Ανεργίας.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ
Ως ανεκοινώθη, η απόδοσις των σπογγαλιευτικών Σύμης εφέτος ήτο ικανοποιητική, τα ατυχήματα δε ήσαν ελάχιστα.
Ως γνωστόν, τα σπογγαλιευτικά της Σύμης επέστρεψαν.


ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τους εορτάσαντας χθες Φίλιππον Β. Πετρίδην Σύμην, Φίλιππον Β. Πετρίδην Πειραιά, Φίλιππον Κ. Πετρίδην Ρόδον ευχόμεθα ολοψύχως χρόνια πολλά κι ευτυχισμένα.
«Η ΡΟΔΙΑΚΗ»

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Ανεχώρησε χθες εις Αθήνας ο τεχνικός του Ραδιοσταθμού κ. Νικόλαος Φουσέκης.

Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
Aπό της σήμερον, συμφώνως προς σχετικήν διαταγήν της Διευθύνσεως Γεωργίας, θα αρχίση η διανομή δενδρυλλίων ελαίας και εσπεριδοειδών εις τους ενδιαφερομένους παραγωγούς. Τα δενδρύλλια θα διατεθούν εκ των Κρατικών φυτωρίων.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΩΣΙΑΝ;
Εις αθηναϊκήν οικονομικήν εφημερίδαν εδημοσιεύθη χθες η ακόλουθος πληροφορία:
«Μεταδίδεται εκ Ρόδου ότι υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου θα διενεργηθή εξαγωγή πορτοκαλιών και μανδαρινιών εις την Σοβιετικήν Ένωσιν, δεδομένου ότι αι προσφοραί είναι συμφέρουσαι. Μέχρι στιγμής δεν εδόθη η σχετική άδεια υπό του υπουργείου Γεωργίας».
Εκπρόσωπος της ΕΓΣΔ ερωτηθείς σχετικώς είπεν ότι ουδέν γνωρίζει, ετόνισεν όμως ότι δεν αποκλείεται κάποιος εκ των εμπόρων οι οποίοι αγοράζουν εσπεριδοειδή εκ Ρόδου να ενδιαφέρεται δι’ εξαγωγήν αυτών εις Ρωσίαν.