Λεξιστορείν: Έγινα σκνίπα στο μεθύσι!

Η λέξη μεθύσι παράγεται από το αρχαίο ουσιαστικό «μέθυ» που σήμαινε το κρασί και το ρήμα μεθύω, που κατά τον Aριστοτέλη  ετυμολογείται από το "μετά τό θύειν", δηλαδή το ποτό που πίνονταν μετά τις θυσίες.

Η έκφραση «σκνίπα στο μεθύσι» δημιουργήθηκε επειδή η σκνίπα, το γνωστό έντομο, όταν πετάει αρέσκεται να κινείται με κυκλικές κινήσεις στον αέρα, όπως ακριβώς και ο μεθυσμένος  έχει πολλές φορές ασταθή ισορροπία και κίνηση ως παρενέργεια του ποτού.