Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 19 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1981

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΙ ΚΥΨΕΛΑΙ  ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Ενέργειαι του κ. Κωτιάδη
ΑΘΗΝΑΙ, 18. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά της Διοικήσεως της ΑΤΕ, προς τον σκοπόν όπως αυξηθή ο ήδη προγραμματισθείς δια το 1958 αριθμός των διατιθεμένων δια την Δωδεκάνησον 750 κυψελών.
Απεφασίσθη σχετικώς όπως αυξηθή ο ανώτερος αριθμός, αναλόγως προς τας εκκρεμείς αιτήσεις των μελισσοκόμων Δωδεκανήσου.

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας, κοινοποιηθείσης ενταύθα απαλλάσσονται των τίτλων σπουδών οι μαθηταί τέκνα θηλέων εκπαιδευτικών λειτουργών Στοιχειώδους και θηλέων υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Προνοίας.

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ
Το Σωματείον Διοικητικών υπαλλήλων ΑΗΕΡ προσεχώρησεν εις το νέον Εργατικόν Κέντρον.

Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΥ ΔΩΡΙΕΩΣ
Ο Διαγόρας μετά την νίκην του της Κυριακής επί του Δωριέως με το συντριπτικόν σκορ των 3-0 συνεπλήρωσεν εις τον στατιστικόν πίνακα την 28ην νίκην του έναντι 9 ισοπαλιών και 4 ηττών.
Ο πρωταθλητής ανώτερος του αντιπάλου του αιφνιδίασε εξ αρχής την ενδεκάδα του Δωριέως και εκυριάρχησε πλήρως του αγώνος.

Επί 60’ η επίθεσίς του εγκατεστημένη εις τα καρρέ του αντιπάλου εσφυροκόπτει ανηλεώς την εστίαν του Ματσάγκου ο οποίος με ετοιμότητα υπερήσπιζε μετά του στυλοβάτου Καστελλοριζιού.
Αποτέλεσμα της πιέσεως ταύτης ήτο η επίτευξις 3 τερμάτων έναντι μηδενός.
7’ μετά την έναρξιν του αγώνος ο Ασπράκης τροφοδοτεί τον Σβίνον ο οποίος από δύο μέτρα επιτυγχάνει τέρμα παρά την  απέλπιδα προσπάθειαν του τερματοφύλακος.

21’ Ο Σφυρίου τροφοδοτούμενος υπό του Παπαδιού με ισχυρό σουτ διπλασιάζει το σκορ. Το τέρμα-κατά την αντίληψίν μας-αμφισβητείται ως φάουλ του σκόρερ επί του Καστελλοριζιού και ως οφσάιτ.
48’ Ο Ασπράκης εκτελεί κόρνερ ο Ματσάγγος αποκρούει με το χέρι και ο Κυπραίος με κεφαλιά επισφραγίζει την νίκην με 3-0.
Δέον να σημειωθή ότι ο Δωριεύς απώλεσε πέναλτυ εις το 23 λεπτόν του αγώνος το οποίον εξετέλεσε ο Καστελλοριζιός και ο Πετρίδης απέκρουσε με πλοντζόν.
Κατόπιν των ανωτέρω οι φίλαθλοι-δια πρώτην φοράν κατά την νέαν περίοδον τόσο πολλοί-έφυγαν δυστηρεστημένοι διότι ενόμιζον ότι θα ηδύναντο να παρακολουθήσουν ένα καθαρόν αγώνα αλλά μερικοί ποδοσφαιρισταί του... μας έκαμαν να γυρίσωμεν οκτώ χρόνια πίσω!!!
Καλύτερος παίκτης του αγώνος ήτο ο Σφυρίου, ο επιθετικός “εγκέφαλος” του πρωταθλητού.
Τα τρομερά του σουτ και οι κάθοδοί του ενέσπειραν τον πανικόν.

Επίσης διεκρίθησαν οι Ασπράκης, Ζωΐδης, Δελαπόρτας και Παπαδιός.
Από την ηττηθείσαν διεκρίθησαν οι Καστελλοριζιός, Στεφανίδης και Ματσάγκος ο οποίος δεν ευθύνεται δια τα τέρματα.
Ο διαιτητής κ. Αγγελής δύνανται να λάβη τον τίτλον του 2-0!!! δεν αφίνει ομάδα να σημειώση περισσότερα τέρματα.
- Δια το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας ο Ιάλυσος συνέτριψε τον Φοίβον με 4-1.
Ο διαιτητής του αγώνος καλός.
- Εις τον στατιστικόν πίνακα της παρελθούσης περιόδου του ΣΕΓΑΣ ο Χατζησταμάτης του Διαγόρα εις τους δρόμους των 800μ. 1500μ. και 5000μ. καταλαμβάνει την 14ην, 10ην και 6ην θέσιν εις ολόκληρον την Ελλάδα με τους χρόνους 2’01”7, 4’05” και 15’38”8 αντιστοίχως.
Κ.Τ.

Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψεν εκ της περιοδείας εις το βόρειον Συγκρότημα της Δωδεκανήσου ο Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδης.
Κατά την παραμονήν του εις τας νήσους ο κ. Δημητριάδης επεθεώρησεν Δημοτικά Σχολεία, γυμναστήρια, ασκητήρια και τέλος δι’ υποδειγματικών διδασκαλιών εδίδαξεν εις διάφορα Σχολεία το μάθημα της Γυμναστικής.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΜΑΣ
Δι’ εγγράφου του το Διοικητ. Συμβούλιον της Ενώσεως Δωδεκανησίων σπουδαστών, ευχαριστεί τον Δήμον Ρόδου, δια το υπέρ αυτών ενδιαφέρον του.