Η διανοητική εξέλιξη του ανθρώπινου  εγκεφάλου σε υπολογιστικό επίπεδο θεώρησης (Για όσους ενδιαφέρονται για την τεχνολογική επιστήμη)

Γράφει ο
Λ. Λάδης
Πολιτικός μηχανικός

Οι αρχαίοι (Έλληνες) υπολόγιζαν αποστάσεις μετρώντας Μήκη (Γραμμική Περίοδος), περίοδος γραμμικής γραφής (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Σημαντική πρόοδος επετεύχθη με την κυκλική προσέγγιση, περίοδος φθόγγων φωνής. Αρχή της μηχανικής επιστήμης. Αττική γραφή αλφαβήτου.
Ενδιάμεση περίοδος είναι η περίοδος των εμβαδών (συνδυαστικός υπολογισμός επί μηκών = μέγεθος) προκειμένου να βρεθεί το εμβαδόν επιφανείας. Γεωμετρική περίοδος στην Μεσόγειο, Νέα γραφή. (κάθοδος Δωριέων).

Το ολοκλήρωμα σε περιστροφή ενός μήκους α (ακτίνα κύκλου) διαγράφει και εμβαδόν και το άκρο του μήκους του την περιφέρεια κύκλου = αναπτυγμένο μήκος. Η προσπάθεια συσχετισμού του εμβαδού ενός κύκλου με εμβαδά Γ. Σχήματος τετραγώνου κ.λπ. (φυσικά αφορούσε) την προηγηθείσα ιστορικά εποχή (πυραμίδα βάση τετραγώνου), αριθμός τριγώνων κ.λ.π.
Επόμενη περίοδος (1.700 χρόνια μετά) η γωνιακή θεώρηση και ο πρόσθετος συσχετισμός συνδυασμένων μετρήσεων γωνιών και μηκών ή γωνιών και περιφερειών (τόξων) κύκλου. Μονάδες μέτρησης γωνιών (μοίρες, βαθμοί, rad)

Επόμενη περίοδος η δυναμική μέτρηση γωνιών (Ηλεκτρική περίοδος) Στροφορμικές μετρήσεις γωνιών-τόξων
Τα ολοκληρώματα: αφορούν την κυκλική (στροφική) περιστροφή σημείου ή κύκλου ή σχήματος πέριξ ευθύγραμμου τμήματος, ή κύκλου ή σχήματος, ή άξονος.
Δηλαδή: είναι ολοκληρώματα τα Γ. σχήματα της έλλειψης, της υπερβολής ή της παραβολής (της ελληνικής περιόδου ≅ 0) σε επίπεδη θεώρηση.
Χωρίς όμως το δυναμικό = την ένταση = της ηλεκτρικής περιόδου του σήμερα όπου η τιμή της (της έντασης) προσδιορίζει και το συνολικό τόξο (γωνίες) αυτών των ολοκληρωμάτων εκ περιστροφής.

Και ερχόμαστε στην περίοδο μετά το 2000 όπου θα αναπτυχθεί η συστροφική προσέγγιση. Δηλ. ταυτόχρονα στροφική και αναδιπλωτική μέτρηση επί των απλών αρχετυπικών μετρήσεων: μήκους γεωμ. επιφανειών, κύκλου και γωνίας στροφής, επί εσωτερικών αδρανειών και αντιστάσεων της ύλης.
Στην «ολοκληρωτική» (επί καμπύλης γενικά) προσπάθεια προσέγγισης ενός αληθούς μήκους υπάρχουν όρια.
Η εμμονή των ανθρώπων στην κυκλική προσέγγιση είναι βιολογικής αιτιολογίας υπόθεση.
Οι αδράνειες (αντιστάσεις) αφορούν γενικά τις διαστάσεις και ιδιότητες των υλικών στην σύγχρονη τεχνολογική εποχή και είναι συνδυασμός της Γεωμετρίας τους (των εξωτ. διαστάσεών τους), των επιβαλλόμενων εξωτερικών δυνάμεων επί αυτών και της εσωτερικής υφής των υλικών (πυκνότητα, ελαστικότητα, κοκομετρία, καθαρότητα, κ.λπ.).

Οι αριθμητικές προσεγγίσεις αφορούν γενικά ιδανικότητες συνθηκών κατασκευής των υλικών και έχουν όπως είναι φυσικό απόκλιση από τις πραγματικότητες της ταυτότητας αυτών των υλικών, ή αφορούν θεσμοθετημένες κανονιστικές διατάξεις δηλ. τεχνικούς νόμους.

Τέλος, σημειώνω ότι η συστροφική μέτρηση ακολουθεί αναγκαστικά και την μορφή της διεγερτικής των δυνάμεων επί των υλικών εφαρμογής (π.χ. Γραμμική επιβολή εξωτ. Δύναμης – Γραμμική συστροφή εσωτερικά, κυκλική επιβολή εξ. Δύναμης = Κυκλοτερώς εσωτερικά συστροφική μέτρηση κ.λπ.).

Η μετρική των ολοκληρωμάτων γενικά αφορά μήκη τόξων ή αποστήματα αυτών επί καμπυλώσεων. Είναι ο προσδιορισμός των χρόνων της ολοκλήρωσης (περιστροφής τους).
Πρόβλημα κατά την άποψή μου που αφορά τις σπουδές της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι υπάρχει εμμονή στην γραμμική ή εμβαδομετρική ανάλυση και υπολογισμό (επίπεδης θεώρησης) και δεν περιγράφεται-διδάσκεται αρκετά το βήμα προόδου που αφορά τον σχεδιασμό υπολογιστών μηχανών (COMPUTERS) και που όμως αυτό το γνωστικό κενό (?) αφορά την απαραίτητη σύγχρονη προσέγγιση για τους υπολογισμούς κατασκευών, σύγχρονων συσκευών της καθημερινότητας και τεχνολογικών συστημάτων του σήμερα. Με άλλα λόγια γίνεται έντονη εξωτερική προσέγγιση και λιγότερο εσωτερική επί των υλικών.

Στην σημερινή εποχή των ηλεκτρικών ολοκληρωμάτων υπάρχουν πάντοτε όρια. Το εξωτερικό ολοκλήρωμα ενός Γεωμ. Σχήματος (ευθεία, τετράγωνο κ.λπ.) έχει όριο λειτουργίας-υπολογισμού, ή αντίστασης, το εσωτερικό όριο αυτής της εσωτερικής στροφικής επί υλικού εξωτερικής ενεργειακής παροχής. Εννοείται ότι οι μετρήσεις και τα σχήματα μπορούν να αφορούν το επίπεδο ή και τον χώρο. Στην συστροφική προσέγγιση των μετρήσεων ο κόμβος (οι κόμβοι) αναστροφής (εσωτερικής αλλαγής γωνίας της περαιτέρω πορείας) αφορούν τις αντιστάσεις του υλικού στην επιβολή επ’ αυτού δυνάμεων, δηλ. Ηλεκτρισμού, βαρύτητας, βαρυτικής διαταραχής (σεισμός) κ.λπ.
Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ολοκληρώματα διαφορών, προσθέσεων, διακροτημάτων, ταλαντώσεων κ.λπ., αλλά τα θέματα αυτά αφορούν ένα επί πλέον στάδιο τεχνολογικής σκέψης. Επίσης ότι τα θέματα της οπτικής διάθλασης, τασικής διάθλασης, βαρυτικής διάθλασης, ηχητικής διάθλασης – λίγο ή καθόλου δεν αναφέρονται στις σύγχρονες ανώτερες σπουδές.
Μια επιπλέον θεώρηση του θέματος που αφορά (την ελκτική δύναμη = μαγνητισμό = και που ξεκίνησε ως Νευτώνειος θεωρία για την Συμπαντική Ερμηνεία στήριξης ουράνιων σωμάτων και που δεν ενέχει ουδεμία επιστημονική αλήθεια κατέληξε στην κατασκευή του CERN (ανάστροφοι καθρέπτες).

Εκεί βέβαια η απαιτούμενη ελκτική ενέργεια στην πράξη ορίζεται ως η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ δύο αντίστροφα ταχύτατα περιστρεφόμενων κύκλων. Έχει εφαρμογές για την γείωση συσκευών (TV, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.) αλλά πέραν αυτού δεν θα ερμηνεύσει ποτέ συμπαντικά δεδομένα, και ενέχει σοβαρούς κινδύνους στην Ιατρική εφαρμογή της. Η επέκταση επεξήγησης όμως όλων αυτών των θεμάτων δεν χωράει στις σελίδες εφημερίδας.
Αυτό που επίσης καταγράφω είναι το γεγονός ότι κατά μεγάλες χρονικές περιόδους σε τοπικό πλαίσιο του πλανήτη ΓΗ εμφανίζεται πρόοδος της γνώσης που υλοποιείται, πραγματώνεται στην πράξη.

Σε ότι αφορά όμως την χώρα μου θα πρότεινα να είναι λιγότερο πρόθυμη να υιοθετήσει τεχνολογικές προσεγγίσεις άλλων χωρών απλώς εισαγόμενες και να προσπαθήσει να αναπτύξει κάτι καινούργιο στηριζόμενη στις δικές της ικανότητες και σκέψεις.
Σε ότι αφορά τις κατασκευές των πολ. μηχανικών εδώ η εξάρτηση από τις απόψεις βιομηχανικών χωρών του χάλυβα και οι κανόνες των βόρειων Ευρωπαίων για το σκυρόδεμα θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν και υπάρχουν πραγματικές αιτιάσεις γι’ αυτό. Ο Αντισεισμικός κανονισμός βασισμένος σε Ιαπωνικό ιδεολόγημα και το Γαλλικό αδρανειακό πρότυπο κατά Bernulliχωράει πολύ συζήτηση.

Η βαρυτική δύναμη είναι στροφική (κυκλοτερώς) – επί εδαφικής ύλης αντιστροφική – με πτερυγικήανάστροφηστροφορμή – παρουσιάζει: γραμμική μετάθεση σε άξονες έντασης και ενέχει λοξή ταλαντωτικήαναδιπλωτική συνιστώσα κατά περιόδους σε τόξο εφαρμογής υπερβολοειδούςστροφορμής. Όλα αυτά μόνον στο γήινο περιβάλλον μας.

Η μαγνητική έλξη σε σιδηρά υλικά μάλλον συσχετίζεται μόνον με θερμοκρασιακή επίδραση και τίποτε άλλο. Ο ηλεκτρισμός είναι η μεταφορά θερμής ενέργειας μέσω αγωγών σε απόσταση και δημιουργεί στο περιβάλλον ενός μεταλλικού αγωγού μαγνητικά πεδία (ελκτικά ή απωστικά) αντίθετης στροφορμής της θερμικής του κυκλοφορίας.

Η ελληνική Εκκλησία στην φάση της ετήσιας αναφοράς της υπενθυμίζει και γιορτάζει ιστορικές και προϊστορικές εποχές και κάνει ταυτόχρονα απολύτως ρεαλιστικές περιγραφές γεγονότων ανερμήνευτων γενικά για το «μέσο» ον.
Αλλά το ηθικό δίλημμα της χρήσης της γνώσης παραμένει πάντοτε επίκαιρο.
Η αξία του ανθρώπινου όντος αναγνωρίζεται ως ικανότητα προσαρμογής στο Γήινο και συμπαντικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον και όχι σαν συγκρουσιακή σχέση με αυτό.