Καμιά πρόταση για να γίνουν  αντιπλημμυρικά έργα στα νησιά!

Προκλητική αδιαφορία επιδεικνύουν στο σύνολό τους οι δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων! Ενώ θα έπρεπε, για ευνόητους λόγους, να θωρακίσουν τα νησιά μας με τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα... πέρα βρέχει!

Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία εκθέτει τους δημάρχους και προκαλεί ευνόητα ερωτηματικά, γιατί δεν επεδείχθη το ενδιαφέρον που θα έπρεπε.

Οι δήμαρχοι συγκεκριμένα άφησαν να παρέλθουν σχεδόν αναξιοποίητες οι δύο προσκλήσεις που έχει απευθύνει μέχρι σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις για αντιπλημμυρικά έργα, για να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020, με συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από Δελτίο Τύπου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Περιφέρεια, στην πρώτη πρόσκληση υπήρξε πενιχρό ενδιαφέρον, αφού εντάχθηκε μόνο ένα αντιπλημμυρικό έργο από τον Δήμο Ρόδου, ενώ ο Δήμος Κω χρηματοδότησε την προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης. 

Στην δεύτερη πρόσκληση που απηύθυνε ο Περιφερειάρχης, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ και για το λόγο αυτό ο Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε χθες την παράταση της λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Δύο προσκλήσεις, 5 εκατ. ευρώ και ΜΟΝΟ ΕΝΑ έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, αφού το δεύτερο δεν είναι έργο, αλλά αγορά οχήματος. 

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης με τίτλο «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα», με την οποία δίνεται παράταση, μέχρι και τις 31/01/2018, στον χρόνο υποβολής προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, δήμους και ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω έλλειψης προτάσεων. 

Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά πρόσκληση του Περιφερειάρχη, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.124.000 ευρώ,  προς τους δυνητικούς δικαιούχους, να εντάξουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Η αρχική προθεσμία υποβολής προτάσεων ήταν από τις 14/08/2017 έως τις 30/11/2017. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση και για το λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης, παρατείνοντας την προθεσμία υποβολής προτάσεων κατά δύο μήνες, μέχρι τις  31/01/2018. 

Ο Περιφερειάρχης είχε απευθύνει την πρώτη πρόσκληση για ένταξη και χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», τον Νοέμβριο του 2016, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.000.000 ευρώ. Σε αυτήν εντάχθηκαν δύο προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 876.000 ευρώ.
 


Ειδικότερα εντάχθηκαν τα εξής:
«Διευθέτηση ρέματος Ρένη Φαληρακίου Δήμου Ρόδου», με δικαιούχο τον Δήμο Ρόδου, επιλέξιμης και συνολικής δημόσιας δαπάνης 676.000 ευρώ και 

«Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω», με δικαιούχο τον Δήμο Κω, επιλέξιμης και συνολικής δημόσιας δαπάνης 200.000 ευρώ. 

Επιλέξιμες δράσεις, στην πρόσκληση που βρίσκεται σε ισχύ και η οποία τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης, είναι:

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  όπως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση, έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα ανάσχεσης πλημμυρών, μικρά έργα οδοποιίας κατά μήκος των ρεμάτων  κ.α.

• Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας
Δεν είναι επιλέξιμες οι δράσεις:

• Έργα συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων

• Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων

• Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν κάλυψη ρέματος

• Αντιπλημμυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεμβάσεων ορεινής υδρονομίας σε δάση

• Σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες δεν τεκμηριώνεται ότι συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής

Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. ανέρχεται σε 2.124.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.